Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 922/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Châu Thành
2 305/BC-UBND 05/10/2020 Báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của làng nghề Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện
3 918/QĐ-BCĐ 05/10/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ thƣờng trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Châu Thành
4 222/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi “Trưởng ấp, khóm với kiến thức pháp luật” năm 2020
5 69/TB-VPUBND 05/10/2020 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Thanh Dũng tại buổi kiểm tra tuyến đường từ cầu Phú Hựu - Nhân Lương
6 3406/UBND-KTN 02/10/2020 V/v rà soát các bè nổi hoạt động kinh doanh nhà hàng, sự kiện
7 3405/UBND-KTN 02/10/2020 V/v triển khai giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
8 3403/UBND-KTN 02/10/2020 V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
9 3402/UBND-KTN 02/10/2020 V/v điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ
10 3400/UBND-NC 02/10/2020 V/v cung cấp danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020
11 3401/UBND-KTN 02/10/2020 V/v tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần thơ, qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (đến 30/9/2020)
12 3399/UBND-KTN 02/10/2020 V/v thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch Covid-19
13 3397/UBND-NC 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP
14 3398/UBND-TH 02/10/2020 V/v gửi bài phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X
15 3396/UBND-KTN 02/10/2020 V/v thí điểm xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị
16 1937/VPUBND-NC 02/10/2020 V/v tham mưu thẩm định và đề xuất việc ban hành Kế hoạch sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp GDĐT năm học 2020 - 2021
17 1936/VPUBND-NC 02/10/2020 V/v đóng góp ý kiến phê duyệt Đề án Sáp nhập Trường Tiểu học Bình Tiên 2 vào Trường Tiểu học Tân Xuân
18 1935/VPUBND-NC 02/10/2020 V/v đề xuất việc thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
19 1934/VPUBND-NC 02/10/2020 V/v tham mưu triển khai Thông báo số 109/TB-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
20 1933/VPUBND-NC 02/10/2020 V/v khẩn trương thực hiện nội dung kiến nghị của Hội Đông y tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 64/CV-HĐY ngày 16/9/2020
21 1932/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 10 năm 2020
22 1931/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND-TL ngày 01/10/2020 của UBND Tỉnh
23 1929/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
24 1930/VPUBND-KTN 02/10/2020 V/v đơn giá bồi thường cây sầu riêng, cây nhãn thuộc công trình tuyến nối đường vào cầu và đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nguyễn Huệ
25 1928/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v quảng cáo
26 1927/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v tham mưu thực hiện thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Châu Thành
27 1926/VPUBND-VX 02/10/2020 V/v đăng ký người được bổ nhiệm làm chức việc trong Ban Đại diện Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Đồng Tháp
28 1925/VPUBND-KTN 02/10/2020 V/v có ý kiến vị trí thay thế các mốc cao độ quốc gia hạng I, hạng II bị mất, hư hại, không sử dụng được
29 916/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường tiểu học Cái Tàu Hạ 2
30 915/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định Về việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND xã Phú Long