Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 975/UBND-HC 11/07/2021 V/v quy định việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
2 122/TB-UBND 11/07/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 120/TB-UBND 09/07/2021 Tạm dừng hoạt động và điều chỉnh thời gian hoạt động một số bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Hồng Ngự để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid–19
4 972/UBND-HC 09/07/2021 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
5 962/UBND-HC 08/07/2021 V/v báo cáo giải trình chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2021
6 965/UBND-HC 08/07/2021 V/v tăng cường chấp hành pháp luật về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện
7 959/UBND-HC 08/07/2021 V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện
8 949/UBND-HC 07/07/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện thực hiện sửa chữa xe thu gom rác
9 951/UBND-HC 07/07/2021 Kiến nghị sử dụng các khu cách ly hiện có của Huyện để phục vụ cách ly tập trung cho người dân trên địa bàn Huyện
10 3636/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
11 3628/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe thu gom rác
12 3609/QĐ-UBND 06/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng đường nhánh mương Xã song và đường nhánh Tám Mực
13 944/UBND-HC 06/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 950/UBND-HC 07/07/2021 V/v hỗ trợ kiến nghị ngành chức năng tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên sông Tiền khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Hồng Ngự và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
15 948/UBND-HC 07/07/2021 V/v phúc đáp đề nghị cấp 100% kinh phí xử phạt vi phạm hành chính cho công an xã, thị trấn
16 952/UBND-HC 07/07/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cơ chế một cửa theo các Nghị quyết của Chính phủ
17 3627/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Huyện 06 tháng đầu năm 2021
18 955/UBND-HC 07/07/2021 Về việc góp ý dự thảo Chương trình Việc làm tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025
19 3625/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vào vườn nho Ba Tuấn
20 3626/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ