VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2469/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ra bến phà Hồng Ngự - Tân Châu (Đ-01)
2 179/KH-UBND 23/05/2022 Phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện Hồng Ngự 2022
3 122/BC-UBND 29/04/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
4 563/UBND-HC 29/04/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, năm 2023 và giai đoạn 2021-2025
5 561/UBND-HC 29/04/2022 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu bê tông kết nối tỉnh lộ ĐT841 qua dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh
6 550/UBND-HC 28/04/2022 Triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin"
7 552/UBND-HC 28/04/2022 V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu bê tông kết nối tỉnh lộ ĐT841 qua dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh
8 2093/QĐ-UBND 28/04/2022 Về việc phân khai kế hoạch điều chỉnh vốn sự nghiệp Tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2021 (từ nguồn vốn thủy lợi phí)
9 2094/QĐ-UBND 28/04/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước cặp TDC đường tắt Phú Thuận B (phía trên)
10 2015/QĐ-UBND 27/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Long Thuận - Thường Thới Tiền
11 2016/QĐ-UBND 27/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ nước Ủy ban nhân dân Huyện
12 2009/QĐ-UBND 27/04/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Lát gạch vỉa hè các tuyến đường chợ Thường Thới
13 153A/KH-BCĐXDNTM&TCCNNN 25/04/2022 Kiểm tra, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn, xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 1802/QĐ-UBND 15/04/2022 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét khơi thông luồng lạch các bến khách ngang sông: Thường Thới Tiền - Long Khánh A; Bờ Đập - Long Khánh A; Long Bình - Phường An Lạc; Phú Thuận A - số 17 và Phú Thuận A - số 18
15 1801/QĐ-UBND 15/04/2022 Phê duyêt dự toán xây dựng công trình: Nạo vét hố ga và cống các tuyến đường khu hành chính Huyên
16 1270/QĐ-UBND 21/03/2022 Bổ sung thành viên Tiểu ban thông tin tuyên truyền, khai mạc, bế mạc và hậu cần phục vụ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Ngự lần thứ IX năm 2021
17 110/KH-UBND 21/03/2022 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Hồng Ngự năm 2022
18 341/UBND-HC 21/03/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
19 349/UBND-HC 21/03/2022 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự
20 351/UBND-HC 21/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030