Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 104/BC-UBND 28/05/2021 Kết quả việc thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự
2 102/BC-UBND 28/05/2021 Thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, kết hợp với tăng cường tri thức trẻ trong phát triển bền vững khu vực biên giới
3 149/KH-UBND 28/05/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 100/BC-UBND 28/05/2021 Việc triển khai Hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ
5 103/BC-UBND 28/05/2021 Về tình hình sản xuất Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 101/UBND-HC 28/05/2021 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
7 147/KH-UBND 27/05/2021 Hỗ trợ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 2422/QĐ-UBND 27/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
9 146/UBND-HC 27/05/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
10 2403/QĐ-UBND 27/05/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
11 148/KH-UBND 27/05/2021 Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2020
12 673/UBND-HC 27/05/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
13 674/UBND-HC 27/05/2021 V/v thực hiện tốt các nội dung kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021
14 675/UBND-HC 27/05/2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến trò chơi điện tử “game bắn cá, bắn thú” và các hình thức biến tướng khác
15 2402/QĐ-UBND 27/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miễu
16 145/UBND-HC 27/05/2021 Về việc cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
17 677/UBND-HC 27/05/2021 Về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
18 2423/QĐ-UBND 27/05/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 2400/QĐ-UBND 26/05/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hồng Ngự năm 2021
20 2383/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp