Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 /UBND-HC 31/12/2020 chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng bổ sung trụ sở Hội quán nuôi lươn Thường Phước 1
2 1673/UBND-HC 31/12/2020 chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho UBND thị trấn Thường Thới Tiền thực hiện thi công di dời, lắp dựng mới hàng rào để mở rộng Đường liên xã Thường Thới Tiền (Đường Cách mạng Tháng Tám)
3 6078/UBND-HC 31/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
4 6079/UBND-HC 31/12/2020 giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
5 353/BC-UBND 31/12/2020 Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020, Kế hoạch thực hiện giảm nghèo năm 2021
6 1684/UBND-HC 31/12/2020 Lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
7 6104/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự
8 6081/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư – Cây Da
9 228/KH-UBND 31/12/2020 Sắp xếp điểm lẻ thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2021 - 2025
10 872/TB-UBND 31/12/2020 Thành phần Đoàn tham dự Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo, kỷ niệm lần thứ 101
11 1683/UBND-HC 31/12/2020 Thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
12 1668/UBND-HC 31/12/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp truy vết, phòng, chống dịch Covid-19
13 1682/UBND-HC 31/12/2020 tạm ứng ngân sách cho Công an Huyện phục vụ khu cách ly tập trung (đợt 2) thực hiện chi tiền trực, tiền ăn cho lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ trực các khu cách ly
14 6103/QĐ-UBND 31/12/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
15 6080/QĐ-UBND 31/12/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
16 1676/UBND-HC 31/12/2020 V/v chủ trương chuyển trả nợ vay tôn nền cụm tuyến dân cư giai đoạn 2
17 356/BC-UBND 31/12/2020 Về hồ sơ trình thẩm định
18 1686/UBND-HC 31/12/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cổng chào Hồng Ngự
19 6115/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi chi phí bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
20 6616/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện