Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 902/UBND-HC 01/07/2021 V/v chấn chỉnh hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước
2 904/UBND-HC 01/07/2021 V/v thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” của Văn phòng Chính phủ
3 901/UBND-HC 01/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
4 02/2021/QĐ-UBND 30/06/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự
5 135/BC-UBND 30/06/2021 Kết quả thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
6 136/BC-UBND 30/06/2021 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
7 899/UBND-HC 30/06/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4
8 900/UBND-HC 30/06/2021 V/v huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
9 3014/QĐ-UBND 30/06/2021 Vê viêc thành lập Ban Tổ chức Hội thi dự án khởi nghiêp huyên Hông Ngự năm 2021
10 3053/QĐ-UBND 30/06/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Trường Trung học cơ sở Thường Lạc
11 882/UBND-HC 29/06/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bố trí tái định cư cụm dân cư Thường Phước (10,6ha) cho hộ ông Nguyễn Văn To
12 118/BC-HĐPHPBGDPL 10/06/2021 Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021
13 771/UBND-HC 10/06/2021 V/v chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi phí tôn nền đối với diện tích thực hiện dự án mà Nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách và tên dự án
14 770/UBND-HC 10/06/2021 V/v thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát dự án xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Long Khánh A, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự và nghe báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 2653/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc cơ cấu lại Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Trường trung học cơ sở Long Thuận
16 2650/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị đường Đường Nguyễn Văn Phối
17 2651/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí, diện tích, số lượng công trình miễn Thủy lợi phí năm 2020 của huyện Hồng Ngự
18 2649/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cầu Mương Kênh - Kênh Xã, Xã Thường Lạc
19 2648/QĐ-UBND 10/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường khóm Thượng 1 thị trấn Thường Thới Tiền (phần phát sinh)
20 01/2021/QĐ-UBND 09/06/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự