VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 328/UBND-HC 17/03/2022 V/v rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất
2 333/UBND-HC 17/03/2022 V/v sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022
3 325/UBND-HC 17/03/2022 V/v đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Long Thuận - Thường Thới Tiền; Hạng mục: San lấp mặt bằng, gia cố máy taluy và xây dựng nhà chờ
4 326/UBND-HC 17/03/2022 V/v đầu tư xây dựng công trình: Lát gạch vĩa hè các tuyến đường chợ Thường Thới; Hạng mục: Lát gạch vĩa hè
5 331/UBND-HC 17/03/2022 V/v đề nghị phân bổ kinh phí
6 292a/UBND-HC 12/03/2022 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại
7 260/UBND-HC 07/03/2022 V/v chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu
8 310/UBND-HC 15/03/2022 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường và cống thoát nước chợ Thường Phước
9 256/UBND-HC 04/03/2022 V/v danh mục dự án thu hồi đất trên 5,0 ha
10 257/UBND-HC 04/03/2022 V/v phê duyệt phương án bố trí nền
11 258/UBND-HC 04/03/2022 V/v tình hình xử lý công nợ còn tồn đọng sau khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
12 987/QĐ-UBND 04/03/2022 Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 557, tờ bản đồ số 12 tọa lạc xã Phú Thuận B để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẳn 689 công nghệ Châu Âu
13 253/BC-UBND 03/03/2022 V/v báo cáo kết quả rà soát, đăng ký địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa năm 2021
14 251/UBND-HC 03/03/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hồng Ngự năm 2022
15 247/UBND-HC 03/03/2022 V/v thực hiện thủ tục ứng vốn của Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh
16 981/QĐ-UBND 03/03/2022 Về việc thành lập Hội đồng định giá đối với tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Chi cục Thi hành án dân sự Huyện bàn giao
17 76/BC-UBND 04/03/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện
18 242/UBND-HC 01/03/2022 V/v hiện trạng và kế hoạch phát triển cây xanh trên địa bàn Huyện đến năm 2030
19 956/QĐ-UBND 01/03/2022 Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 557, tờ bản đồ số 12 tọa lạc xã Phú Thuận B để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẳn 689 công nghệ Châu Âu
20 957/QĐ-UBND 01/03/2022 Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự