Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 02/TB-UBND 06/01/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021)
2 05/KH-UBND 06/01/2021 Kiêm tra tình hình phat triên kinh tê - xa hôi năm 2021
3 02/KH-UBND 06/01/2021 Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 04/BC-UBND 06/01/2021 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2020
5 05/BC-UBND 06/01/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi công việc năm 2020
6 03/KH-UBND 06/01/2021 Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
7 04/KH-UBND 06/01/2021 Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
8 06/KH-UBND 06/01/2021 Tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng xuân Tân Sửu năm 2021
9 08/UBND-HC 06/01/2021 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý IV/2020)
10 30/UBND-HC 11/01/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV TMDV Sản xuất Gia Bảo Hồng Ngự
11 10/UBND-HC 06/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị thi công xây dựng công trình
12 12/UBND-HC 06/01/2021 V/v rà soát mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh
13 09/UBND-HC 06/01/2021 V/v thu phí cách ly người nhập cảnh
14 07/UBND-HC 06/01/2021 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện trước trong và sau tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
15 06/UBND-HC 05/01/2021 V/v đề xuất bổ sung các hạng mục công trình sử dụng vốn ODA kết dư thuộc tiểu dự án ICRSL Đồng Tháp
16 67/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
17 11/UBND-HC 06/01/2021 Về việc huy động lao động chưa có việc làm, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 01 năm 2021
18 69/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc phê duyệt danh mục và tài liệu ôn tập sát hạch tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
19 71/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Ban Giám sát thực hiện quy trình tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
20 72/QĐ-UBND 06/01/2021 Về việc thành lập Ban Kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng lại đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020