Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 579/UBND-HC 27/05/2020 Về việc tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020
2 67/TB-VP 27/05/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
3 1843/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát đánh giá tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
4 1800/VP-HC 27/05/2020 V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
5 1976/VP-HC 27/05/2020 V/v thông báo thời gian tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên năm 2020
6 1974/VP-HC 27/05/2020 V/v chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 59
7 1834/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện thực hiện Công văn số 413/STTTT-CNTT ngày 25/5/2020 của Sở TT&TT
8 1827/VP-HC 27/05/2020 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020
9 1833/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện rà soát nhu cầu sử dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ
10 1814/VP-HC 27/05/2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
11 1818/VP-HC 27/05/2020 V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020
12 1816/VP-HC 27/05/2020 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản
13 1008/VP-HC 27/05/2020 V/v hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và dạy thêm, học thêm trong nhà trường
14 1809/VP-HC 27/05/2020 thực hiện tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm 2020
15 1831/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện triển khai phần mềm eCabinet
16 1828/VP-HC 27/05/2020 V/v cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đối với người lao động
17 1824/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/ TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
18 1812/VP-HC 27/05/2020 V/v tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa của Đồng Tháp với Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh
19 1807/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ
20 1797/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ TDA ICRSL trên địa bàn