Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 898/UBND-HC 11/08/2020 Về việc chấp thuận cho giáo viên thuyên chuyển ngoài Huyện
2 3245/QĐ-UBND 11/08/2020 Về việc phê duyệt dự án nuôi lươn thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững xã Thường Phước 1 năm 2020
3 906/UBND-HC 11/08/2020 Về việc rà soát, lập danh sách nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
4 97/TB-VP 11/08/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
5 901/UBND-HC 11/08/2020 Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19
6 3243/QĐ-UBND 10/08/2020 Công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
7 113/TB-UBND 10/08/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020)
8 112/TB-UBND 10/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Non, sinh năm 1949, địa chỉ thường trú: Ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự
9 896/UBND-HC 10/08/2020 V/v cung cấp danh sách công chức đăng ký thành công tải khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia
10 895/UBND-HC 10/08/2020 V/v tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc
11 894/UBND-HC 10/08/2020 V/v điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn Huyện 05 năm (2020 - 2024)
12 893/UBND-HC 10/08/2020 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện dự án VnSAT trong giai đoạn gia hạn
13 3238/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Nạo vét mương Đồng Hòa
14 3240/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận A
15 3239/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận B
16 3241/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Thường Phước 1
17 891/UBND-HC 07/08/2020 Góp ý dự thảo báo cáo và cập nhật, bổ sng số liệu kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
18 3194/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Hồng Ngự
19 /KH-UBND 06/08/2020 Kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013-2020
20 163/KH-UBND 06/08/2020 Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và biểu dương điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự