Xuất bản thông tin

null Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tuc bau cu

Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 1 - xã Bình Thành gồm 7 ứng cử viên:

Chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Thị Kim Diệu (tải về)​​​​​

Ch​​​​​​ương trình hành động của ứng cử viên Bùi Minh Truyền (Tải về)

Đơn vị bầu cử số 2 - thị trấn Thanh Bình gồm 5 ứng cử viên:

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thị Hiền (tải về)

Đơn vị bầu cử số 3 - xã Tân Thạnh gồm 5 ứng cử viên:

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Đoàn Huy (tải về)

Đơn vị bầu cử số 4 - xã An Phong gồm 5 ứng cử viên:

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Huỳnh Văn Nờ (tải về)

 

Đơn vị bầu cử số 5 - xã Tân Phú và xã Phú Lợi gồm 6 ứng cử viên:

Đơn vị bầu cử số 6 - xã Tân Mỹ và xã Bình Tấn gồm 7 ứng cử viên:

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Phú Hữu (tải về)

Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Văn Phụng (Tải về)

 

Đơn vị bầu cử số 7 - xã Tân Bình và xã Tân Long gồm 8 ứng cử viên:

Đơn vị bầu cử số 8 - xã Tân Huề gồm 5 ứng cử viên:

Chương trình hành động của ứng cử viên Phạm Thị Nguyệt Thu (tải về)

Đơn vị bầu cử số 9 - xã Tân Hoà và xã Tân Quới gồm 8 ứng cử viên:

 

Chương trình hành động của ứng cử viên Trương Thanh Hải (tải về)

Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Văn Kha (tải về)