Lãnh đạo UBND Huyện

Trang chủ UBND Huyện

Lãnh đạo UBND Huyện

1. Phan Văn Phụng

- Chức vụ: Quyền Chủ tịch UBND Huyện

- Số điện thoại: 0919095987

- Email: pvphung.htb@dongthap.gov.vn

2. Mai Văn Đối

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Huyện

- Số điện thoại: 0918776690

- Email: mvdoi.htb@dongthap.gov.vn

Banner HDND

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính