Lãnh đạo các xã, thị trấn

Trang chủ Các xã, thị trấn

Lãnh đạo các xã, thị trấn

Chức danh

Tên

Di động

THỊ TRẤN THANH BÌNH

BT, CT

Dương Quốc Minh

0915995560

PBTTT, CTHĐ

Trần Văn Thành

0919108112

PBTĐU, CTMTTQ

Trần Thanh Huy

0993886668

PCT

Phan Văn Nhựt

0939641786

PCT

Nguyễn Trường Giang

0911709444

TÂN PHÚ

BT

Phan Văn Lớn

0918365881

PBT

Lê Minh Toàn

0888781339

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Phong

0913111906

PCT UBND xã

Lê Thị Bích Lan

0766873337

PCT HĐND xã

Huỳnh Văn Hùng

0395054997

PHÚ LỢI

Bí thư, CT

Nguyễn Thanh Hùng

0918626604

PBTTT, CT HĐND

Phạm Phước Trung

0939163225

PCT HĐND xã

Trương Quang Hòa

0782560195

PCT UBND xã

Lê Văn Cọp

0764999735

PBTĐU, CT MTTQ xã

Trần Văn Duyên

0989913277

TÂN THẠNH

BT, CT

Nguyễn Quang Thi

0983833227

PBT TT, CTHĐND

Nguyễn Văn Chúc

0939186166

CT MTTQ, PBT

Nguyễn Bác Ái

0907859350

PCT HĐND xã

Trịnh Bá Giang

0849353981

Phó Chủ tịch UBND

Lê Văn Kính

0919182842

Phó Chủ tịch UBND

Lê Thị Ánh

0348544353

BÌNH THÀNH

HUV, BT, CT

Trương Thanh Vũ

0918366770

PBT, CTHĐ, CT MTTQ

Phan Văn Phụng

0932744966

PBT

Nguyễn Thị Ngọc Bích

0369992209

PCT UBND

Phan Thị Cẩm Quy

0944975154

PCT HĐND

Nguyễn Thị Bích Thuận

0386477807

TÂN BÌNH

BT, CT

Nguyễn Văn Hải

0984336313

PBT,CTHĐ

Đào Văn Thạt

0919660605

PBT, CT MTTQ

Nguyễn Thành Lợi

0945794398

Phó Chủ tịch UBND

Ngô Thành Song

0367667975

TÂN LONG

BT, CT

Nguyễn Thành Công

0919847424

PBT, CT MTTQ

Nguyễn Quốc Trung

0918779768

PCT HĐND xã

Lê Phước Dư

0918248304

Phó Chủ tịch UBND xã

Bùi Thị Ngọc Trâm

0944358721

TÂN QUỚI

BT, Chủ tịch

Võ Nguyễn Giáp

0919430431

PBTTT, PCT UBND xã

Đặng Thanh Bình

0919853580

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Công

0902873983

PCT UBND

Nguyễn Văn Năm Đen

0858675397

PCT UBND

Nguyễn Văn Minh

0917171274

TÂN HOÀ

BT, CT

Võ Tấn Phong

0946891069

PCT HĐND xã

Nguyễn Văn Lý

0944920419

PCT UBND xã

Trương Thanh Tú

0917135088

AN PHONG

BT, Chủ tịch

Bùi Hữu Thanh

0918360491

PBTTT, CTHĐ

Nguyễn Văn Kiềm

0766898117

PBT, CT MTTQ

Nguyễn Thị Mai Trang

0939626907

PCT HĐND xã

Nguyễn Thanh Phong

0398130350

PCT UBND

Huỳnh Tri Kỷ

0913750399

PCT UBND

Nguyễn Văn Dự

0913847131

BÌNH TẤN

BT, CT

Phan Văn Chiến

0834007935

PBTTT, CT HĐND

Nguyễn Văn Phược

0673506429

CT MTTQ, PBTĐU

Thái Thị Thu Thuỷ

0977069896

PCT HĐND xã

Lê Thị Thuỳ Dương

0827500679

PCT UBND xã

Trần Văn Tàu

0388799744

TÂN HUỀ

BT

Dương Thành Long

0908047744

PBT, CT

Nguyễn Minh Bằng

0919964144

PBTTT, CTHĐND

Nguyễn Văn Lợi

0813715517

PCT UBND xã

Nguyễn Anh Tuấn

0988376219

PCT UBND xã, CT MTTQ

Võ Văn Phước

0918273378

Phó Chủ tch HĐND xã

Huỳnh Hữu Hnh

0832284285

TÂN MỸ

BT

Ngô Văn Dứt

0919108200

PBT, CTHĐND

Trần Văn Toàn

0939686684

Chủ tịch, PBT

Trần Văn Bá

0354949699

Phó CT.HĐND

Dương Thị Mỹ Dung

0972413513

PCT UBND xã

Trần Văn Trễ

0985425291

PCT UBND xã

Bùi Thành Trúc

0908312128

CT MTTQ

Nguyễn Văn Kháng

0916739788

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính