Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

Trang chủ Các Phòng, Ban

Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc UBND Huyện

Chức danh

Tên

Di động

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

Chánh Văn phòng

Hồ Văn Tiếu

0914555420

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Hữu Hạnh

0903866639

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Bích Liễu

0986992023

PHÒNG TC-KH

Trưởng Phòng

Nguyễn Tấn Thành

0982974717

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Phi Giao

0938876151

PHÒNG KT-HT

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Thật

0919339298

Phó Trưởng Phòng

Lê Kim Tùng

0918715602

PHÒNG GD - ĐT

Trưởng Phòng

Lý Bảo Việt

0941635161

Phó Trưởng Phòng

 

 

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Hữu Thuận

0917129314

PHÒNG LĐ TBXH

Trưởng Phòng

Mai Văn Thẹn

0913695063

Phó Trưởng phòng

Võ Thị Thuỳ Linh

0946011800

Phó trưởng Phòng

Phan Thanh Tâm

0918755078

PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Hùng

0918126700

Phó Trưởng phòng

Trần Văn Nam

0985839624

Phó Trưởng phòng

Trần Thiện Thanh

0947221356

BAN QLDA và Phát triển quỹ đất

Phó Giám đốc

Lê Hoàng Việt Hùng

0988868300

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Mộng

0915877078

Phó Giám đốc

Đặng Thành Hớn

0941633639

PHÒNG TN-MT

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thế Nghi

0914251025

Phó Trưởng phòng

Trần Thanh Giang

0913623501

Phó Trưởng phòng

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng

Trần Minh Sơn

0913883715

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Kẹm

0918992511

Phó Trưởng phòng

Lý Thanh Tâm

0907647387

PHÒNG Y TẾ

Trưởng phòng

Lê Văn Cường

0913875217

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng

Nguyễn Tri Lý

0918170714

Phó Trưởng phòng

Phạm Phước Vĩnh

0918360499

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Dũng

0919363318

THANH TRA HUYỆN

Chánh Thanh tra 

Trần Tiến Thịnh

0972542515

PTT

Nguyễn Phước Thới

0984705021

PHÒNG TƯ PHÁP

Trưởng phòng

Nguyễn Trường Đông

0933219232

Phó Trưởng phòng

Thái Minh Sang

0986144198

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính