Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 20/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 20/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 20/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 49 ca (tăng 24 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 12 ca cộng đồng (01 ca ấp Bình Thuận, xã Bình Thành; 03 ca khóm Tân Thuận và 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn; 02 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 01 ca ấp Bình Hoà và 01 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp 3, xã Bình Tấn; 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú); 16 ca trong khu cách ly (01 ca ấp Hạ, xã Tân Quới; 03 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 03 ca khóm Tân Đông B và 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 01 ca ấp Thượng, xã Tân Quới; 03 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 03 ca ấp Bình Chánh, xã Bình Thành; 01 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh); 14 ca trong khu phong toả (13 ca ấp Hạ, xã Tân Quới; 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú); 07 ca về từ vùng dịch được cách ly (Bình Dương: 06; TP.HCM: 01); cộng dồn: 886 ca; hiện có 646 ca khỏi bệnh;

F1: 03 ca, cộng dồn 1.557 ca; đang quản lý theo dõi: 181 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1.825 ca; đang quản lý: 122 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.301 trường hợp; hết thời gian cách ly là 4.456 người; đang quản lý là 845 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 239 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp