Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 21/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 21/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 21/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 84 ca (tăng 35 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 04 ca cộng đồng (01 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 02 ca ấp Nam, xã Tân Thạnh; 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn); 30 ca trong khu cách ly (07 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 02 ca ấp Tân Hoà B, 05 ca ấp Tân Thuận B, 01 ca ấp Tân Hoà A, xã Tân Phú; 04 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hoà; 07 ca ấp Nam, 01 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp 3, xã Bình Tấn); 41 ca trong khu phong toả (14 ca ấp Nhứt, xã An Phong; 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 11 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 10 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 4 ca ấp Tân Hoà B, xã Tân Phú); 03 ca về từ vùng dịch được cách ly (Bình Dương: 02; An Giang: 01); 06 ca trong cơ sở điều trị; cộng dồn: 970 ca; hiện có 655 ca khỏi bệnh;

F1: 02 ca, cộng dồn 1.559 ca; đang quản lý theo dõi: 156 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1.825 ca; đang quản lý: 122 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.303 trường hợp; hết thời gian cách ly là 4.966 người; đang quản lý là 337 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 253 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp