Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/11/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Bản tin Covid-19 huyện Thanh Bình ngày 29/11/2021

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện tính đến 09 giờ ngày 29/11/2021, tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Huyện như sau:

F0: 105 ca (tăng 42 ca so với ngày hôm qua), trong đó: 10 ca cộng đồng (01 ca ấp Bình Định, xã Bình Thành; 01 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà; 03 ca ấp Trung, xã Tân Thạnh; 02 ca ấp Trung, xã Tân Quới; 01 ca ấp 1, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hoà; 01 ca ấp Thị, xã An Phong); 01 ca khu phong tỏa (ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú); 81 ca trong khu cách ly (02 ca ấp Bình Hoà, 03 ca ấp Bình Chánh, 03 ca ấp Bình Định; 02 ca ấp Tân Hoà A, 01 ca ấp Tân Hoà B, 01 ca ấp Tân Thuận A, 02 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 24 ca ấp Tân Bình Thượng, 01 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề; 07 ca ấp Tân Bình Thượng, 05 ca ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà; 03 ca khóm Tân Thuận, thị trấn; 05 ca ấp Tân Phú A, 01 ca ấp Tân Hội, xã Tân Bình; 13 ca ấp Trung, 01 ca ấp Nam, 02 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh; 01 ca ấp 2, xã Phú Lợi; 01 ca ấp 1, 01 ca ấp 3, xã Tân Mỹ; 02 ca ấp Thị, xã An Phong); 12 ca về từ vùng dịch (TP.HCM: 05; Đồng Nai: 01; Bình Dương: 03; Long An: 01; An Giang: 01; Kiên Giang: 01); 01 ca trong cơ sở điều trị.; Cng dồn: 1.423 ca; hiện có 814 ca khỏi bệnh;

F1: 02 ca, cộng dồn 1.994 ca; đang quản lý theo dõi: 408 người.

F2: 00 ca, cộng dồn 1.867 ca; đang quản lý: 55 người.

Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú: Tổng số cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.924 trường hợp; hết thời gian cách ly là 5.327 người; đang quản lý là 597 người; 02 khu cách ly tập trung hiện đang quản lý 481 người.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định thông điệp 5T của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên pccovid.gov.vn hoặc tokhaiyte.vn.

* Biểu đồ Covid-19 huyện Thanh Bình:

Ngọc Hiệp