LĨNH VỰC CÔNG AN HUYỆN

Nội dung:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN HUYỆN

(Kèm theo Công văn số:228/CAH-TH ngày 10/7/2020 của Công an huyện)

 
 

* Tuyên truyền về cấp phát căn cước công dân gắn chip điện tử     

               

STT

Nội dung

Ghi chú

LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

1

Cấp mới giấy chưng minh nhân dân (9 số)

Tải về

2

Cấp đổi giấy chứng minh nhân dân (9 số)

Tải về

3

Cấp lại giấy chưng minh nhân dân (9 số)

Tải về

LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tải về

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tải về

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Tải về

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1

Đăng ký thường trú

Tải về

2

Tách sổ hộ khẩu

Tải về

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu

Tải về

4

Cấp lại sổ hộ khẩu

Tải về

5

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Tải về

6

Xóa đăng ký thường trú

Tải về

7

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Tải về

8

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Tải về

9

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

Tải về

10

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Tải về

11

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Tải về

12

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú  tại Công an cấp xã

Tải về

13

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

Tải về

14

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

Tải về

15

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

Tải về

16

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Tải về

17

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

Tải về

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ XE MÔ TÔ XE GẮN MÁY

1

Thủ tục đăng ký xe mới

Tải về

2

Đăng ký xe sang tên trong cùng một tỉnh

Tải về

3

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Tải về

4

Đăng ký xe sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, tp trực thuộc trung ương khác

Tải về

5

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website