Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4583/QĐ-UBND 03/08/2022 Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Di dời điện thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân – Tân Phước
2 1869/VPUBND-NN 04/08/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn
3 1865/VPUBND-XDCB 03/08/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn huyện
4 1864/VPUBND-XDCB 03/08/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
5 1863/VPUBND-XDCB 03/08/2022 Về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1861/VPUBND-TH 03/08/2022 V/v thông tin về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
7 1860/VPUBND-VX 03/08/2022 V/v thông báo thể lệ Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 Bài bản Tổ nhạc tài tử Nam bộ và Hò Đồng Tháp năm 2022
8 1859/VPUBND-TH 03/08/2022 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022
9 4598/QĐ-UBND 03/08/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1868/VPUBND-NV 04/08/2022 V/v xóa điểm phụ trường tiểu học Đốc Binh Kiều 1
11 1867/VPUBND-NV 04/08/2022 V/v thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh khảo sát công tác tôn giáo giai đoạn 2018-2022
12 1866/VPUBND-NV 04/08/2022 V/v triển khai văn bản mới ban hành
13 4597/UBND-VX 03/08/2022 Về việc giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14 4596/QĐ-BQL 03/08/2022 Quyết định về việc hỗ trợ khó khăn đột xuất cho ông Nguyễn Văn Chiến, Cư ngụ tại Ấp 3, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
15 4595/QĐ-BQL 03/08/2022 Quyết định về việc hỗ trợ khó khăn đột xuất cho bà Nguyễn Thị Nô, Cư ngụ tại Ấp 2, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 4594/KH-UBND 03/08/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào” năm 2022 trên địa bàn huyện
17 4593/QĐ-BĐD 03/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ năm 2022
18 4577/UBND-NC 02/08/2022 Về việc góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
19 4592/UBND-NV 03/08/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức
20 4590/BC-UBND 03/08/2022 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015