Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3881/UBND-XDCB 23/07/2021 V/v thống nhất chủ trương Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Mỹ An
2 3870/UBND-VX 22/07/2021 V/v bảo đảm công tác quản lý sau cách ly tập trung và nhân sự phục vụ công tác phòng, chống dịch
3 3868/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc hủy và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021
4 3878/UBND-VX 22/07/2021 V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20/7/2021
5 3874/UBND-VX 22/07/2021 V/v trưng dụng xe chuyển bệnh của Hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An
6 3875/QĐ-UBND 22/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học và THCS Thanh Mỹ (Phần TH)
7 3880/UBND-XDCB 23/07/2021 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng cát san lấp mặt bằng đợt 2 năm 2021
8 3872/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
9 304/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc Giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới cấp huyện thuộc ngành Giáo dục, năm học 2020-2021
10 3813/QĐ-UBND 19/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại đô thị và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Trần Văn Châu
11 3812/QĐ-UBND 19/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Trần Văn Châu
12 3811/QĐ-UBND 19/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Trần Văn Châu
13 3810/QĐ-UBND 19/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Phạm Văn Mến
14 3806/UBND-VX 19/07/2021 V/v đề xuất danh mục công trình thanh tra an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng năm 2021
15 1281/VPUBND-TH 19/07/2021 V/v thực hiện Quyết định số 967/QĐ-UBND-HC ngày 19/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16 3804/KH-UBND 19/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động về đảm bảo an ninh lương thực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tháp Mười
17 3803/UBND-TH 19/07/2021 V/v chấn chỉnh việc cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
18 1277/VPUBND-TCKH 19/07/2021 V/v triển khai Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
19 3697/UBND-TCKH 14/07/2021 V/v sử dụng kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 3795/QĐ-UBND 18/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2021