Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1148/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
2 1147/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 1146/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Trịnh Đức Hiếu, xã Mỹ Quí
4 1145/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Nguyễn Thị Khuya
5 1144/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thị Ứng
6 1143/QĐ-UBND 10/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư trung tâm xã Mỹ Hòa - Trần Văn Hồng
7 1142/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 1141/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1140/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
10 1139/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
11 1138/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
12 1137/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
13 1136/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 1135/QĐ-UBND 10/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
15 514/VPUBND-VX 10/03/2022 V/v Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho các Thương binh, bệnh binh nặng
16 513/VPUBND-NV 10/03/2022 V/v tham mưu thống kê số liệu về quy mô đơn vị hành chính cấp xã
17 512/VPUBND-VX 10/03/2022 Về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19
18 1127/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
19 1126/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
20 1125/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội