Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1514/VPUBND-TCKH 24/06/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2 1513/VPUBND-TCKH 24/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
3 3698/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư Hội Kỳ Nhất - Hộ bà Võ Thị Ngọc
4 3699/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Hà Văn Vui
5 3700/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Phạm Cẩm Loan
6 3702/UBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
7 3703/UBND-XDCB 23/06/2022 V/v giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư xây dựng công trình
8 3704/QĐ-UBND 23/06/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 2.
9 3706/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Tấn Khanh, xã Mỹ Quí
10 3707/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Trần Thị Nhứt, thị trấn Mỹ An
11 3708/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Văn Vốn
12 3711/QĐ-UBND 23/06/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà mua trả chậm tại Cụm dân cư Gò Tháp xã Tân Kiều - Hộ bà Bùi Kim Mai
13 1505/VPUBND-NN 23/06/2022 Về việc báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025
14 1506/VPUBND-XDCB 23/06/2022 hỏa thuận cấp nước với Công ty DOWASEN về đầu tư dự án Xây dựng nhà máy nước mặt Cụm công nghiệp Trường Xuân
15 1507/VPUBND-TCKH 23/06/2022 /v triển khai, thực hiện Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
16 1512/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCSHCM tỉnh
17 90/VPUBND-NN 14/01/2022 Về việc triển khai thực hiện 09/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18 1510/VPUBND-TCKH 23/06/2022 V/v góp ý kiến về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
19 1509/VPUBND-VX 23/06/2022 V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 84/KH-SLĐTBXH-CAT ngày 21/6/2022
20 1508/VPUBND-TH 23/06/2022 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lấy ý kiến lần 2)