Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [1238/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
2 [1237/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
3 [1236/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
4 [1235/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
5 [1234/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
6 [1233/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp
7 [1232/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II đối với bà Nguyễn Thị KimThanh
8 [1231/QĐ-UBND - 01/03/2024] Quyết định về việc phân công soạn thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tháp Mười
9 [1230/UBND-NN - 01/03/2024] Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 27/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 [1229/QĐ-UBND - 01/03/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Bé,
11 [1227/UBND-NC - 01/03/2024] Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
12 [1226/QĐ-UBND - 29/02/2024] Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách Uỷ ban nhân dân xã Tân Kiều
13 [1225/QĐ-UBND - 29/02/2024] Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Hòa
14 [1224/QĐ-UBND - 29/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn cho hộ bà Đào Thị Thanh Uyên,
15 [1223/QĐ-UBND - 29/02/2024] Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Huỳnh Văn Hùng
16 [1222/UBND-NC - 29/02/2024] Về việc xin vắng mặt phiên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Nguyễn Thị Khiết - Phan Văn Bé Ba)
17 [1221/UBND-NC - 29/02/2024] Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử phúc thẩm
18 [1220/KH-UBND - 29/02/2024] KẾ HOẠCH Thực hiện mô hình du lịch cộng đồng phát huy các giá trị văn hoá gắn với hoạt động trải nghiệm Sen tại Gò Tháp, huyện Tháp Mười
19 [1219/UBND-NC - 29/02/2024] Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử sơ thẩm
20 [1218/UBND-NC - 29/02/2024] Về việc xin vắng mặt phiên tòa xét xử phúc thẩm