Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2589/VPUBND-VX 12/12/2022 V/v mời họp đánh giá kết quả chấm điểm danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, chợ nông thôn mới năm 2020
2 2588/TB-VPUBND 12/12/2022 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận, chỉ đạo của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2022
3 2587/VP.UBND-VX 12/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 2586/VPUBND-NC 12/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 754/CV-TA ngày 02/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười - (Đoàn Ngọc Hồng, Nguyễn Anh Tuấn - Trần Minh Vương)
5 2585/VP.UBND-VX 09/12/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đầu tư, xây dựng nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh, huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
6 2584/VPUBND-TCKH 09/12/2022 V/v đóng góp ý kiến đối với mô hình và bộ tiêu chí làng thông minh
7 583/VPUBND-NC 09/12/2022 Về việc tham mưu trả lời Công văn số 755/CV-TA ngày 07/12/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười - (Bà Hà Trần Phương Thảo với ông Ngô Văn Út, Nguyễn Ngọc Thống)
8 2582/VPUBND-NV 09/12/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Thủ tướng Chính phủ
9 2581/TB-VPUBND-NC 08/12/2022 Ý kiến kết luận của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (ngày 08/12/2022)
10 2580/VPUBND-NV 07/12/2022 V/v hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
11 2578/VP.UBND-NC 07/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Lưu Văn Tuấn, ngụ Ấp 6B, xã Trường Xuân
12 2577/VP.UBND-TCKH 07/12/2022 V/v tạm ứng kinh phí kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, tiếp các đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát đợt 6/2022
13 2575/VPUBND-NC 06/12/2022 Về việc báo cáo năm 2022 kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND Tỉnh
14 2574/VP.UBND-NN 06/12/2022 Về việc chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo dự họp báo thường kỳ tháng 11/2022 với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh
15 2573/GM-VP 06/12/2022 Về việc họp Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện (ngày 08/12/2022)
16 2572/TTr-BCH 06/12/2022 Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng trong đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2017-2022
17 2571/VP.UBND-NC 05/12/2022 Về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Châu, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ
18 2568/VP.UBND-NN 01/12/2022 Về việc góp ý dự thảo báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 và kế hoạch năm 2023
19 2567/VPUBND-NN 01/12/2022 Về việc góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
20 2394/TB-VPUBND 12/10/2022 Thông báo Ý kiến kết luận và chỉ đạo của bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 12/10/2022