Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3704/UBND-XDCB 15/07/2021 V/v đề xuất Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Khối thi đua Doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 1243/VPUBND-TH 15/07/2021 V/v xây dựng Video phục vụ kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 1242/VPUBND-TH 15/07/2021 V/v theo dõi việc xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thạc
4 1241/VPUBND-VX 15/07/2021 V/v tham mưu Kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2023
5 3606/UBND-VX 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
6 3605/BC-UBND 12/07/2021 V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn Thủy lợi phí và vốn hỗ trợ đất trồng lúa (Nghị định 35) trong 6 tháng đầu năm 2021
7 3600/BC-UBND 09/07/2021 BÁO CÁO Danh mục ưu tiên đầu tư nâng cấp khu liên hợp TDTT huyện, tổ hợp thể thaocấp xã giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
8 1211/VPUBND-TH 12/07/2021 V/v tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý rác Đập đá
9 1210/VPUBND-TH 12/07/2021 V/v tham mưu Báo cáo tham luận tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
10 1209/VPUBND-NN 12/07/2021 V/v tham gia Hội chợ - gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2021
11 3596/QĐ-UBND 09/07/2021 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Phạm Như Ngọc
12 3595/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Ánh Loan
13 3594/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Văn Phụng
14 3593/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Phan Thị Ngọc Lan
15 3592/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn và công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Võ Văn Tuấn
16 3591/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Dừa
17 3590/QĐ-UBND 09/07/2021 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Văn Thị Mười
18 3588/UBND-TCKH 09/07/2021 V/v tạm ứng kinh phí để chi bồi thường, hỗ trợ công trình Hệ thống giao thông gắn với xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2017 - 2020
19 3587/QĐ-UBND 09/07/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
20 3586/QĐ-UBND 09/07/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất