Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7154/UBND 18/11/2022 Về việc đăng ký nhu cầu số lượng in tem OCOP năm 2022
2 7153/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v điều chỉnh khối lượng thi công thuộc công trình TDC kênh Đồng Tiến
3 7152/UBND-TCKH 17/11/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 7151/BC-UBND 17/11/2022 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2022
5 7150/UBND-NV 17/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP
6 7150/KH-UBND 17/11/2022 Kế hoạchVề việc tiếp Đoàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
7 7149/UBND-NV 17/11/2022 V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
8 7148/UBND-TCKH 17/11/2022 V/v thoái thu tiền phạt vi phạm hành chính
9 7147/UBND-NC 17/11/2022 Về việc trả lời Công văn số 585/CV-TA ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười - Hợp tác xã Tân Tiến
10 7145/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định về việc thay đổi cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Mỹ Đông
11 7144/TB-UBND 17/11/2022 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại - Lê Thị Cầm
12 7143/UBND-NC 17/11/2022 V/v tham mưu giải quyết đơn xin chuyển công tác và đơn xin nghỉ việc
13 7142/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nhà máy xử lý môi trường – Sản xuất năng lượng hóa nhiệt của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Môi trường Cường Thịnh
14 7141/UBND-NV 17/11/2022 V/v tham mưu, đề xuất cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ
15 7139/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao “Trồng sen kết hợp du lịch sinh thái và trồng sầu riêng hữu cơ – cây dược liệu – nuôi giun đất”
16 7138/UBND-NC 17/11/2022 Về việc thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Quân khu 9 đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Tỉnh
17 7137/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là về bảo quản lòng đường, vỉa hè trên địa bàn
18 7136/QĐ-UBND 17/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Thương nhân: Chí Dũng
19 7135/KH-UBND 16/11/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Tháp Mười
20 7131/BC-UBND 16/11/2022 Báo cáo Định kỳ đầu tư công (trước ngày 17 hàng tháng)