Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7353/QĐ-UBND 23/11/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung hạng mục thuộc công trình CDC Gò Tháp mở rộng
2 7352/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 23, tờ bản đồ số 40
3 7351/UBND-NC 23/11/2022 Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023
4 7350/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Huỳnh Văn Lộc sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại phòng không năm 2022
5 7349/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Thanh Hải sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại phòng không năm 2022
6 7348/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Văn Tuân sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ chuyển loại pháo binh năm 2022
7 7347/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Nguyễn Văn Nhẫn sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ Tiểu đoàn năm 2022
8 7346/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc gọi ông Phạm Văn Lụa sĩ quan dự bị tham gia bổ túc cán bộ Đại đội năm 2022
9 7345/UBND-VX 23/11/2022 V/v cử cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm và dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh
10 7344/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 21, tờ bản đồ số 40
11 7343/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Lê Minh Phú, xã Trường Xuân - Thửa 24, tờ bản đồ số 40
12 7342/QĐ-UBND 23/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Bà Trần Cẩm Thảo nhận thừa kế Đinh Văn Thắng
13 7341/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” 02 năm liên tục (2021 – 2022)
14 7340/QĐ-UBND 23/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười
15 7339/BC-UBND 23/12/2022 BÁO CÁO Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 7237/UBND-NC 21/11/2022 Về việc tham mưu báo cáo thực hiện Chỉ số B1 năm 2022
17 7236/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất - Nguyễn Hồng Long, ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An
18 7235/UBND-TH 21/11/2022 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện
19 7234/UBND-TH 21/11/2022 V/v điều tra, đánh giá, phân loại chất lượng môi trường đất
20 7334/KH-UBND 23/11/2022 Tờ trình Mừng Đảng Mừng Xuân