Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7202/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Nghiêm, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
2 7201/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
3 7199/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho ông Trần Văn Dũng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
4 7200/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Hướng, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
5 7198/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
6 7197/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
7 7196/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
8 7195/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Ngô Thị Rẩy, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
9 7190/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022
10 7188/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với hộ ôngLê Minh Chí, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
11 7187/QĐ-UBND 18/11/2022 V/v bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với bà Trần Thị Bé Ba, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
12 7186/QĐ-UBND 18/11/2022 Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 2
13 7186/ QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều
14 7184/BC-UBND 18/11/2022 BÁO CÁO Về việc tự đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2022
15 7183/UBND-NC 18/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ
16 7181/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v tiếp tục thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KDL Đồng Sen Tháp Mười
17 7179/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc hủy Quyết định số 5895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
18 7178/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
19 7177/QĐ-UBND 18/11/2022 Đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
20 7176/UBND-VX 17/11/2022 V/v thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC