Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7183/UBND-NC 18/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ
2 7181/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v tiếp tục thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KDL Đồng Sen Tháp Mười
3 7179/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc hủy Quyết định số 5895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
4 7178/QĐ-UBND 18/11/2022 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
5 7177/QĐ-UBND 18/11/2022 Đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ Thanh Mỹ, chợ Đốc Binh Kiều và Điểm mua bán đường Lê Quý Đôn nối dài (chợ đêm) năm 2023
6 7176/UBND-VX 17/11/2022 V/v thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
7 7175/UBND-VX 17/11/2022 V/v tăng cường công tác truyền thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
8 7174/UBND-VX 17/11/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh
9 7173/UBND-VX 17/11/2022 V/v triển khai Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh tại buổi họp giao ban trực tuyến với các địa phương ngày 10 tháng 11 năm 2022
10 7172/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v nghiên cứu, góp ý kiến dự thảo Báo cáo sơ khởi Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ An và vùng phụ cận
11 7884/UBND-NV 09/12/2022 V/v tham mưu triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022
12 7883/UBND-VX 08/12/2022 Về việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
13 7882/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc trợ cấp xã hội
14 7881/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
15 7878/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyệt ngụ tại Ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
16 7875/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đoàn Văn Thảo ngụ tại Ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 7874/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định về việc bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Vui ngụ tại ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 7873/KH-UBND 08/12/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng Ếch huyện Tháp Mười đến năm 2025
19 7872/UBND-NV 08/12/2022 V/v triển khai hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
20 7871/TB-UBND 08/12/2022 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022