Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6837/BC-UBND 09/11/2022 BÁO CÁO Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
2 6850/UBND-NN 09/11/2022 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và tình hình đề xuất các nguồn vốn để xây dựng huyện đạt NTM nâng cao đến năm 2025
3 6843/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ bà Lê Thị Như Băng
4 6842/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Long Hồ
5 6841/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Huỳnh Nam Hồng
6 6840/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Nguyễn Ngọc Tuấn
7 6839/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 203/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Mở rộng xã Phú Điền - Hộ bà Lê Thị Kim Tấn
8 6838/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Đặng Thị Dùng
9 6813/UBND-VX 07/11/2022 V/v tham mưu cung cấp địa điểm lắp đặt pano tuyên truyền về lao động trẻ em
10 6812/UBND-TH 07/11/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
11 6811/UBND-TCKH 07/11/2022 V/v hỗ trợ kinh phí trang bị bàn ghế đúng chuẩn cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện
12 6810/UBND-VX 07/11/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 6809/UBND-VX 07/11/2022 V/v tham gia các hoạt động giáo dục STEM nhằm hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
14 6805/UBND-TCKH 08/11/2022 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ bơi tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười
15 6804/UBND-NN 07/11/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thông báo kết luận số 367/TB-VPĐP của Văn phòng Điều phối ngày 11/10/2022
16 6803/UBND-NN 07/11/2022 Về việc góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội
17 6800/UBND-TCKH 07/11/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2022
18 6798/UBND-NN 07/11/2022 Về việc cung cấp danh sách đơn vị, cá nhân thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
19 6797/UBND-NN 07/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2022
20 6796/QĐ-UBND 07/11/2022 Quyết định về việc thôi hưởng kinh phí chăm sóc cho người đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng