Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7153/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v điều chỉnh khối lượng thi công thuộc công trình TDC kênh Đồng Tiến
2 7152/UBND-TCKH 17/11/2022 V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 7151/BC-UBND 17/11/2022 Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2022
4 7150/UBND-NV 17/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP
5 7150/KH-UBND 17/11/2022 Kế hoạchVề việc tiếp Đoàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới
6 7149/UBND-NV 17/11/2022 V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
7 7148/UBND-TCKH 17/11/2022 V/v thoái thu tiền phạt vi phạm hành chính
8 7147/UBND-NC 17/11/2022 Về việc trả lời Công văn số 585/CV-TA ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười - Hợp tác xã Tân Tiến
9 7145/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định về việc thay đổi cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND xã Mỹ Đông
10 7144/TB-UBND 17/11/2022 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại - Lê Thị Cầm
11 7143/UBND-NC 17/11/2022 V/v tham mưu giải quyết đơn xin chuyển công tác và đơn xin nghỉ việc
12 7142/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nhà máy xử lý môi trường – Sản xuất năng lượng hóa nhiệt của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Môi trường Cường Thịnh
13 7141/UBND-NV 17/11/2022 V/v tham mưu, đề xuất cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ
14 7139/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v ý kiến đầu tư dự án Nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao “Trồng sen kết hợp du lịch sinh thái và trồng sầu riêng hữu cơ – cây dược liệu – nuôi giun đất”
15 7138/UBND-NC 17/11/2022 Về việc thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Quân khu 9 đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Tỉnh
16 7137/UBND-XDCB 17/11/2022 V/v quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là về bảo quản lòng đường, vỉa hè trên địa bàn
17 7136/QĐ-UBND 17/11/2022 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai - Thương nhân: Chí Dũng
18 7135/KH-UBND 16/11/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Tháp Mười
19 7131/BC-UBND 16/11/2022 Báo cáo Định kỳ đầu tư công (trước ngày 17 hàng tháng)
20 7130/BC-UBND 16/11/2022 Báo cáo Về việc đánh giá chỉ tiêu đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao năm 2022 và đến năm 2025; đề xuất nguồn lực để huyện đạt chuẩn nông thôn nâng cao mới đến năm 2025