Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6572/UBND-NN 28/10/2022 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia Phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa huyện Tháp Mười
2 6571/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 6570/UBND-TCKH 28/10/2022 V/v triển khai, thực hiện hướng dẫn kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Đoàn thể xã, phường, thị trấn
4 6569/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
5 6567/UBND-TH 28/10/2022 V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện
6 6547/UBND-VX 28/10/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 5995/BYT-DP của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống cúm gia cầm
7 6549/UBND-VX 28/10/2022 V/v triển khai Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025
8 6553/KH-UBND 28/10/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển chọn, thành lập Đội dự thi của huyện tham gia Hội thi “Văn nghệ học đường” tỉnh Đồng Tháp năm 2022
9 6554/UBND-VX 28/10/2022 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 02 tháng cuối năm 2022
10 6556/UBND-XDCB 28/10/2022 V/v đầu tư mới tuyến trung, hạ thế thế 1P-12,7kV (từ kênh Nhì – kênh Giữa Cô Hai) với chiều dài 1,3km dọc theo quốc lộ N2
11 6508/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
12 6461/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
13 6459/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
14 6565/UBND-VX 28/10/2022 V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
15 6522/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - Hộ bà Huỳnh Thị Tâm
16 6520/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An - hộ bà Đặng Thị Thu Ba
17 6519/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư thị trấn Mỹ An
18 6518/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Ông Nguyễn Hải Đăng nhận thừa kế Nguyễn Văn Cảnh
19 6517/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng chợ Hưng Thạnh mở rộng
20 6516/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Cụm dân cư trung tâm xã Mỹ Đông