Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2711/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng 03 phòng học Trường Mầm non Phú Điền
2 2710/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học và THCS Phú Điền (điểm chính, lẻ)
3 2704/BC-UBND 18/05/2022 Kết quả rà soát, thu thập thông tin liên quan đến Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
4 2700/KH-UBND 18/05/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức khám bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện
5 2669/QĐ-UBND 18/05/2022 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Cải tạo sửa chữa Trường Mầm non Thanh Mỹ 2 (điểm chính)
6 2668/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở tại nông thôn - hộ ông Phạm Văn Giàu, xã Hưng Thạnh
7 2665/QĐ-UBND 18/05/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Đào Văn Út, xã Mỹ Hòa
8 1182/VPUBND-VX 20/05/2022 V/v điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội
9 1180/VPUBND-VX 20/05/2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện trong doanh nghiệp
10 2717/UBND-TCKH 19/05/2022 V/v hạch toán nguồn thu tiền thuê đất sang thu tiền sử dụng đất tại Khu 2, Cụm Công nghiệp - Thương mại dịch vụ Trường Xuân
11 1179/VPUBND-VX 20/05/2022 V/v cung cấp thông tin cán bộ tham gia Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã
12 1178/VPUBND-NN 20/05/2022 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021- 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 1177/VPUBND-VX 20/05/2022 V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII
14 1176/VPUBND-NN 20/05/2022 Về việc rà soát danh sách HTX có doanh thu cao, tài sản cao, hoạt động hiệu quả và thu hút nhiều thành viên trên địa bàn
15 1175/VPUBND-NC 20/05/2022 Về việc phối hợp cắm mốc giao mặt bằng khảo sát Dự án công trình trữ nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn
16 2758/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ ông Nguyễn Văn Nguyên, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
17 2756/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Bà Võ Thị Diễm Trinh, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
18 2755/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Bà Nguyễn Thị Dồi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
19 2754/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Hộ bà Âu Thị Tư, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 2751/UBND-NC 20/05/2022 Về việc đính chính văn bản - Ông Nguyễn Văn Trường An và ông Nguyễn Trường Sơn, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp