Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7334/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Võ Phương Thanh
2 7333/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Kim Thanh
3 7332/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Sen
4 7331/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Minh Sang
5 7330/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Anh Phường
6 7329/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Bé Nhỏ
7 7328/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phạm Thị Nguyệt
8 7327/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Đỗ Thị Bé Năm
9 7326/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Trần Thị Huệ
10 7325/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Huỳnh Thị Hiền
11 7324/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Tính Hậu
12 7323/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Như Hảo
13 2071/VPUBND-XDCB 19/10/2021 V/v ý kiến về phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 – ĐT.845
14 9712/QĐ-UBND 30/09/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây dựng 04 phòng học tạm thuộc Trường TH-THCS Thanh Mỹ (phần TH)
15 2068/VPUBND-XDCB 18/10/2021 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
16 2066/VPUBND-NN 18/10/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
17 6334/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Đốc Binh Kiều 1
18 6344/QĐ-UBND 31/12/2020 Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình Đường bờ Nam kênh Tư Mới (thị trấn Mỹ An - ranh Tiền Giang)
19 8866/QĐ-UBND 17/08/2021 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét tạo nguồn kết hợp đắp bờ bao bờ Nam kênh Đồng Tiến (ranh Trường Xuân - đoạn còn lại)
20 8009/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Nguyễn Văn Đực