Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3933/QĐ-UBND 27/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 3932/QĐ-UBND 27/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 3931/UBND-XDCB 27/07/2021 V/v bổ sung Quy hoạch giao thông đường huyện gắn với phát triển nông thôn mới
4 3930/UBND-XDCB 27/07/2021 V/v đăng ký thứ tự ưu tiên đầu tư Xây dựng hạ tầng phát triển vùng nuôi cá sặc rằn, xã Láng Biển
5 1348/VPUBND-VX 27/07/2021 V/v tham mưu Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện năm 2021
6 3913/UBND-NV 26/07/2021 V/v tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính
7 3927/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách đối với các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đợt 1 năm 2021
8 3909/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
9 1341/VPUBND-XDCB 26/07/2021 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập KHKT Chuyên đề quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 – 2020
10 1340/VPUBND-XDCB 26/07/2021 V/v lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối năm 2022
11 3908/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2021
12 3901/UBND-NN 25/07/2021 V/v xây dựng Kế hoạch tiêu thụ các loại nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ
13 3904/UBND-TH 26/07/2021 V/v ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, rà soát, gỡ bỏ mã độc của các nhóm tin tặc nước ngoài tại Việt Nam
14 3903/UBND-XDCB 26/07/2021 V/v ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1301/QĐ-UBND.HC ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh
15 1334/VPUBND-VX 25/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
16 1329/VPUBND-TCKH 23/07/2021 V/v cung cấp thông tin lập kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022 - 2024 và kế hoạch kiểm toán năm 2022
17 1328/VPUBND-TCKH 24/07/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch tại các chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
18 1327/VPUBND-XDCB 24/07/2021 V/v khái toán và đối ứng kinh phí đầu tư hạ tầng công trình Di tích Đấu tranh chống lấn chiếm Kinh Ba Mỹ Điền
19 1321/VPUBND-NN 23/07/2021 V/v tổ chức tập huấn cho Ban chủ nhiệm, thành viên Hội quán trên địa bàn tỉnh năm 2021
20 1320/VPUBND-TCKH 23/07/2021 V/v kết quả thực hiện việc kiểm đếm cây kiểng tại hộ ông Huỳnh Văn Minh