Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 467/UBND-VX - 17/01/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
2 466/UBND-VX - 17/01/2023 V/v thông tin, tuyên truyền lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
3 463/KH-UBND - 17/01/2023 Kế hoạch Hội trại Tòng quân và giao nhận quân năm 2023
4 462/UBND-NC - 17/01/2023 Về việc trả lời Công văn số 754/CV-TA ngày 02/12/2022 của TAND huyện Tháp Mười (Đoàn Ngọc Hồng, Nguyễn Anh Tuấn-Trần Minh Vương)
5 461/UBND-NC - 17/01/2023 Công văn giao Thanh tra huyện tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Tỉnh, Thanh tra huyện.
6 460/KH-UBND - 16/01/2023 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện
7 459/TB-UBND - 16/01/2023 Thông báo trả lại hồ sơ cải chính hộ tịch đối với ông Hồ Văn Tú (xã Mỹ An)
8 458/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v thực hiện nghiêm công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
9 457/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
10 456/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v chuẩn bị mọi thủ tục đầu tư, chuẩn bị làm Lễ khởi công công trình đầu năm 2023
11 455/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v hướng dẫn xử lý các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
12 454/TB-UBND - 16/01/2023 Thông báo trả lại hồ sơ đối với bà Nguyễn Ngọc Thúy (TPHCM)
13 453/UBND-XDCB - 16/01/2023 V/v ý kiến dự thảo Đề cương và dự toán Đề án “Phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu các ngành công nghiệp chủ lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
14 452/QĐ-UBND - 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Huyện ủy và Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
15 451/QĐ-UBND - 16/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023
16 450/UBND-GPXD - 16/01/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà NGÔ THỊ MỸ ẢNH
17 [448/UBND-NV - 16/01/2023 V/v nhu cầu tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công
18 447/UBND-NV - 16/01/2023 Về việc lập danh mục hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa
19 446/UBND-NN - 16/01/2023 Về việc tham mưu đối với nội dung đề nghị mượn văn phòng làm việc của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh
20 445/UBND-NN - 16/01/2023 Về việc khẩn trương thực hiện các nội dung góp ý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh theo Công văn số 163/STNMT-QLMT ngày 12/01/2023