Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [6699/UBND-NC 09/09/2023 Về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
2 [6690/UBND-XDCB 09/09/2023 Thư mời về việc trao đổi về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Nhà máy chế biến nông sản
3 [6698/UBND-NC 09/09/2023 Về việc tham mưu góp ý dự thảo báo cáo UBND Tỉnh về kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm về việc lập phương án sử dụng đất đối với quỹ đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý
4 [6697/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khoẻ chuẩn bị tuyển quân năm 2024
5 [6691/UBND 09/09/2023 Về việc có ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng TN&MT huyện
6 5979/BC-UBND 08/09/2023 Báo cáo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương
7 6726/UBND-TNMT 09/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt Trường Xuân
8 [6731/UBND-NC 09/09/2023 Về việc thực hiện chi chế độ dạy thừa giờ cho giáo viên
9 6730/UBND-XDCB 09/09/2023 Về việc tham gia xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, “Doanh nhân năng động sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp từ năm 2022 đến năm 2023
10 [6705/QĐ-UBND 09/09/2023 Quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ năm 2024
11 [6603/BC-UBND 09/09/2023 BÁO CÁO Kết quả 01 năm thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn huyện
12 [6706/UBND-NC 09/09/2023 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (2)
13 [6716/UBND-NN 09/09/2023 Về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi
14 [6717/BC-UBND 09/09/2023 BC Kết quả 06 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
15 [6713/UBND-NC 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Đồng Tháp
16 6712/UBND-NC 09/09/2023 Về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân
17 6707/UBND-XDCB 09/09/2023 Về việc góp ý đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ
18 [6727/UBND-GPXD 09/09/2023 Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ, cấp cho Bà TRƯƠNG NGỌC DIỄM TRANG
19 6671/UBND-TCKH 09/09/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
20 [6670/UBND-GPXD 09/09/2023 Giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ, cấp cho Ông TRỊNH ĐĂNG KHOA