Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [268/UBND-XDCB - 23/01/2024] Về việc thống nhất chủ trương lập Điều chỉnh Qui hoạch chi tiết Cụm dân cư Thị trấn Mỹ An
2 [267/TB-UBND - 23/01/2024] Thông báo Về việc thông báo triệu tập viên chức
3 [266/KH-UBND - 23/01/2024] Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật và công tác quản lý Nhà nước
4 [265/UBND-XDCB - 23/01/2024] Về việc chấp thuận cho tồn tại vị trí đấu nối đường nhánh
5 [264/UBND-XDCB - 23/01/2024] Về việc ý kiến về hồ sơ bổ sung của Công ty TNHH xăng dầu Thuận Thiên Đồng Tháp
6 [263/UBND-NN - 23/01/2024] Về việc triển khai công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023-2024
7 [262/UBND-TH - 23/01/2024] V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
8 [261/KH-UBND - 22/01/2024] Kế hoạch Thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước
9 [260/KH-UBND - 22/01/2024] Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động
10 [259/UBND-TNMT - 23/01/2024] V/v thực hiện quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ thể được đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 4 sao OCOP năm 2023
11 [258/UBND-NC - 22/01/2024] Về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng Vàng
12 [257/BC-UBND - 22/01/2024] Báo cáo tình hình triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2024
13 [256/UBND-NC - 22/01/2024] Về việc xin vắng mặt phiên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận
14 [255/UBND-NC - 22/01/2024] Về việc tập trung công tác phòng cháy, chữa cháy
15 [254/HD-UBND - 22/01/2024] PHIẾU HƯỚNG DẪN - Ông Nguyễn Minh Quang
16 [253/BC-UBND - 23/01/2024] Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán nguồn vốn thuỷ lợi phí và đất trồng
17 [252/TB-UBND - 22/01/2024] THÔNG BÁO Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
18 [251/KH-UBND - 22/01/2024] KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất
19 [250/UBND-NC - 22/01/2024] [250/UBND-NC - 22/01/2024] Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dùng, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 [249/UBND-NC - 22/01/2024] [249/UBND-NC - 22/01/2024] Về việc trả lời Công văn số 654/CV-TA ngày 25/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Trần Văn Dện - Bùi Văn Phiền)