Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1388/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ ông Nguyễn Ngọc Giàu
2 1387/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Tấn, xã Hưng Thạnh
3 1386/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Trần Thanh Liệt, xã Hưng Thạnh
4 1385/BC-UBND 22/03/2022 Tình hình thực hiện công tác đấu giá trên địa bàn huyện Tháp Mườii
5 1378/BC-UBND 21/03/2022 Báo cáo Kết quả rà soát đánh giá bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
6 1379/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn huyện năm 2022
7 1380/UBND-NN 21/03/2022 Về việc tham mưu nội dung dự hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nước sạch nông thôn theo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1382/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v triển khai các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022
9 1381/UBND-XDCB 21/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ
10 912/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà người cao tuổi năm 2022
11 1377/UBND-VX 21/03/2022 V/v rà soát, giải quyết hồ sơ khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
12 913/KH-UBND 28/02/2022 KẾ HOẠCH Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện Tháp Mười năm 2022
13 1374/KH-UBND 21/03/2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra hành nghề Y, Dược tư nhân, Mỹ phẩm trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022
14 11836/KH-UBND 29/12/2021 KẾ HOẠCH Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tháp Mười
15 626/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực, đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
16 625/VPUBND-TCKH 21/03/2022 V/v triển khai Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
17 624/VPUBND-TH 21/03/2022 V/v xử lý chất thải y tế có nguy cơ chứa SARS-CoV-2
18 623/VPUBND-XDCB 21/03/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện đầu tư Nhà lòng chợ Trường Xuân giai đoạn 2 theo quy định
19 620/VPUBND-VX 21/03/2022 V/v cung cấp thông tin về camera giám sát
20 618/VPUBND-NN 21/03/2022 Về việc tham gia diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng Tháp năm 2022