Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [2035/UBND-NC - 22/03/2023 Về việc trả lời Công văn số 485/CV-TA ngày 05/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Võ Văn Cồ - Nguyễn Thị Tám)
2 [2034/QĐ-UBND - 22/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành tiêu chí thi đua đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện từ năm học 2022 – 2023
3 [2033/UBND-TH - 22/03/2023 V/v triển khai Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023
4 [2032/QĐ-UBND - 22/03/2023 Quyết định thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
5 [2031/QĐ-UBND - 22/03/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Vẹn, sinh năm 1968, căn cước công dân số 087168002156, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - thửa 112
6 [2030/UBND-TH - 22/03/2023 V/v triển khai các văn bản về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Đồng Tháp
7 [2029/QĐ-UBND - 22/03/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Nguyễn Thị Vẹn, sinh năm 1968, căn cước công dân số 087168002156, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - thửa 98
8 [2028/UBND-NC - 22/03/2023 Về việc trả lời Công vănsố 496/CV-TA ngày 09/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười (Lê Văn Út - Lê Văn Cai)
9 [2027/UBND-NV - 22/03/2023 V/v nhu cầu đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước và thực hiện chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ đến năm 2030
10 [2026/UBND-NN - 22/03/2023 Về việc thông tin Hội chợ quốc tế xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ I-ta-li-a
11 [2025/UBND-NN - 22/03/2023 Về việc cung cấp số liệu xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm
12 [2024/QĐ-UBND - 22/03/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Lễ tang Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sẩm
13 [2023/UBND-GPXD - 22/03/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà NGUYỄN THỊ THUYỀN
14 [2022/UBND-GPXD - 22/03/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà DƯƠNG THỊ PHƯỢNG
15 [2021/UBND-GPXD - 22/03/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Ông LÊ HÙNG QUÍ
16 [2020/UBND-GPXD - 22/03/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Bà ĐOÀN THỊ VIỆT
17 [2019/UBND-GPXD - 22/03/2023 (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) Cấp cho: Hộ ông LÊ MINH TRUYỀN
18 [2018/BC-UBND - 22/03/2023 Kết quả thực hiện danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án 2018 - 2022 trên địa bàn huyện
19 [4953/QĐ-UBND - 17/07/2023 Công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho hộ bà Ngô Thị Tám
20 [4811/UBND-XDCB - 11/07/2023 V/v gia hạn thời gian và điều chỉnh khối lượng thuộc công trình Sửa chữa Cụm dân cư Đường Thét và Chợ