Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 874/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v về tên dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 3) tại thị trấn Mỹ An
2 873/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v phối hợp thông tin về công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” trong khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km3+4 (thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh)
3 872/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ
4 10944/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Dương Văn Hòa
5 871/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v tăng cường quản lý chất thải đối với F0 cách ly tại nhà
6 870/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 869/VPUBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ điều tra, khảo sát thực hiện nhiệm vụ KH&CN - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
8 867/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 866/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v thực hiện Quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10 865/VPUBND-XDCB 18/04/2022 V/v tham mưu, đề xuất UBND huyện cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng xã Mỹ Quí cho Công ty TNHH XD và TM Song Hải Đồng Tháp theo quy định
11 10948/QĐ-UBND 26/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trường Xuân
12 10943/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Lợi
13 1911/UBND-TCKH 18/04/2022 V/v hỗ trợ tổ chức Đại hội thành viên thường niên Hợp tác xã
14 1886/BCĐ 14/04/2022 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
15 1910/UBND-NN 18/04/2022 Về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn
16 854/VPUBND-NN 18/04/2022 Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 874/KHPH- SNN- HNCT ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh
17 1909/UBND-TH 15/04/2022 V/v ý kiến về dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã
18 853/VPUBND-TH 18/04/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2022
19 852/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v tiếp tục thực hiện cập nhật phần mềm đánh giá cấp độ dịch
20 851/VPUBND-VX 18/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025