Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6166/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Võ Văn Ba
2 6165/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Thị Kim Hồng
3 6164/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phan Thị Thanh Xuân
4 6163/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Phan Thị Thanh Xuân
5 6162/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Nguyễn Ngọc Trâm
6 6161/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Vệ
7 6160/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Thêm
8 6159/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Nguyễn Thị Bé
9 6158/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho bà Lê Thị Ngọc Thảnh
10 6157/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho ông Dương Văn Hoàng
11 6156/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho cháu Lê Quốc Anh
12 9143/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Hưng Thạnh
13 9137/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nội bộ, cống thoát nước và vỉa hè KDC trung tâm và chợ xã Mỹ Quí
14 9140/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an thị trấn Mỹ An
15 9141/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Mỹ An
16 9142/QĐ-UBND 27/08/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Phú Điền
17 2017/VPUBND-VX 11/10/2021 V/v góp ý dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 1.0
18 2014/VPUBND-TH 11/10/2021 V/v quán triệt thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19 2013/VPUBND-VX 11/10/2021 V/v tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
20 2011/VPUBND-TCKH 10/10/2021 V/v cung cấp thông tin, danh sách Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã phục vụ cho việc đánh giá chỉ số DDCI Đồng Tháp năm 2021