Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 [8057/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
2 [8058/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
3 8059/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
4 [8060/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
5 [8061/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 8062/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
7 [8063/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
8 8064/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
9 [8017/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ đò ngang trên địa bàn huyện từ năm 2024 - 2025
10 [8017/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ đò ngang trên địa bàn huyện từ năm 2024 - 2025
11 [8018/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ trên địa bàn huyện từ năm 2024 - 2025
12 [8020/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ đò ngang trên địa bàn huyện năm 2024 và thời gian khai thác 02 năm (2024 - 2025)
13 [8019/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác, thu phí sử dụng dịch vụ chợ trên địa bàn huyện năm 2024 và thời gian khai thác 02 năm (2024 - 2025)
14 [8046/UBND-VX 11/11/2023 V/v tiếp nhận Dự án tài trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái của Tổ chức Habitat
15 [8045/QĐ-UBND 11/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thôi hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
16 [7876/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí chi trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, năm 2023
17 3849/ QĐ-UBND 05/11/2023 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Thực hiện các công việc phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường tại chợ Tháp Mười
18 [4570/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định PD quyết toán dự án hoàn thành dự án Mua sắm 02 màn hình Led Hội trường A và Hội trường B
19 7999/TB-UBND 11/11/2023 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu - Bà Nguyễn Thị Lem, ngụ Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
20 [7915/QĐ-UBND 11/11/2023 Về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung do thu hồi đất đối với ông Lý Văn Tấn, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để xây dựng dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều