Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1972/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Rớt, thửa 600, tờ bản đồ số 03, đất tọa lạc xã Phú Điền
2 1973/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - hộ ông Nguyễn Văn Rớt, thửa 598, tờ bản đồ số 03, đất tọa lạc xã Phú Điền
3 1974/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ bà Trương Thị Gạo, xã Hưng Thạnh
4 1976/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Nguyễn Văn Hùm, xã Mỹ Hòa
5 1977/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp - Hộ ông Lê Văn Khang, xã Đốc Binh Kiều
6 906/VPUBND-NN 20/04/2022 Về việc tham mưu thực hiện Thông báo số 116/TB-VPĐP ngày 20/4/2022 của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh
7 1981/UBND-NC 20/04/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Chương trình và ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đồng Tháp
8 903/VPUBND-VX 20/04/2022 V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
9 902/VPUBND-VX 20/04/2022 V/v phối hợp tổ chức cuộc thi mô hình “Trẻ em khởi xướng”, tập huấn kỹ năng truyền thông cho nhóm trẻ nòng cốt và truyền thông dưới cờ tại các trường THCS
10 901/VPUBND-VX 20/04/2022 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”
11 1949/QĐ-UBND 19/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức trong trường hợp đặc biệt
12 1948/QĐ-UBND 19/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức trên địa bàn huyện Tháp Mười
13 1964/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 244/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm tại Cụm dân cư Mở rộng xã Phú Điền - hộ ông Nguyễn Văn Minh
14 900/VPUBND-VX 20/04/2022 V/v rà soát tình hình quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị được tài trợ, viện trợ phòng, chống dịch COVID-19
15 1963/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lê Trọng Hiếu
16 1962/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Thị Sương tk Nguyễn Phước Hoàng
17 1961/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Trần Thị Sương
18 1960/UBND-VX 20/04/2022 V/v cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
19 1959/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Hồ Thị Xiêm
20 899/VPUBND-VX 20/04/2022 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi