Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1089/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
2 1088/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc trợ cấp xã hội
3 1087/UBND-NC 09/03/2022 Về việc áp dụng chính sách hỗ trợ khác thuộc dự án Khu đô thị Bắc Mỹ An (giai đoạn 1)
4 1086/QĐ-UBND 09/03/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Trịnh Đức Hiếu, xã Mỹ Quí
5 1085/QĐ-UBND 09/03/2022 Về việc thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất - Hộ ông Phạm Văn Sơn, thị trấn Mỹ An
6 1084/KH-HĐGDQPAN 09/03/2022 Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
7 1083/KH-BCĐ 09/03/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022
8 1080/KH-UBND 09/03/2022 Kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2026
9 1079/QĐ-UBND 09/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các Khối, Cụm thi đua và phân công Trưởng, Phó Khối, Trưởng, Phó Cụm thi đua huyện Tháp Mười năm 2022
10 509/VPUBND-VX 09/03/2022 V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước
11 507/VPUBND-NN 09/03/2022 Về việc triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt II/ năm 2022
12 503/VPUBND-TH 09/03/2022 V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022
13 506/VPUBND-NN 09/03/2022 Về việc rà soát, đăng ký diện tích sản xuất xoài và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) giai đoạn 2022- 2025
14 500/VPUBND-TCKH 09/03/2022 V/v triển khai, thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15 1074/TTr-UBND 09/03/2022 Về việc thẩm định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Mầm non Mỹ Quý 1
16 11742/UBND-XDCB 27/12/2021 V/v gia hạn và xử lý thay đổi thiết kế công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND thị trấn Mỹ An
17 11040/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét kết hợp tôn cao đê bao bờ Bắc kênh Hội Kỳ Nhất (Ba Sao - Đường Thét - An Tiến)
18 1071/KH-UBND 09/03/2022 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
19 1069/QĐ-HĐĐG 09/03/2022 VVề việc thành lập Tổ khảo sát đò, chợ trên địa bàn huyện năm 2022
20 1068/UBND-XDCB 09/03/2022 V/v ý kiến dự thảo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2022