Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông họp triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi số

TIN TỨC Tin hoạt động

Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông họp triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi số

Ngày 15/03/2023, Ông Trần Thanh Nam Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã chủ trì cuộc họp tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Nông nghiệp, An ninh trật tự … trên địa bàn huyện.

Qua một buổi trao đổi và làm việc đại diện Viễn Thông Đồng Tháp (VNPT tỉnh Đồng Tháp) đã trình bày các mô hình, phần mềm ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh vực Văn hóa, Giáo dục, Nông nghiệp, An ninh trật tự … đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tại cuộc họp lãnh đạo các ban ngành liên quan đã nêu ra các khó khăn cũng như các nhu cầu thực hiện chuyển đổi số của ngành.

Kết thúc cuộc họp ông Trần Thanh Nam chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tam Nông chỉ đạo các ban ngành huyện phối hợp với Trung tâm Viễn Thông huyện Tam Nông, triển khai phối hợp thực hiện thí điểm các mô hình chuyển đổi số của ngành. Tiến tới việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện.

Trường Giang.