Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện ủy Tam Nông kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại phòng Văn hóa - Thông tin

TIN TỨC Tin tức

Bí thư Huyện ủy Tam Nông kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại phòng Văn hóa - Thông tin

Ngày 14/03/2023, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông do đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông tập trung thực hiện 04 chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân huyện giao. Trong đó, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu qủa thiết thực. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa được quan tâm, công tác quản lý nhà nước về văn hoá thông tin tiếp tục duy trì và phát triển tốt, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường. Công tác thực hiện đề án phát triển du lịch, chuyển đổi số được tăng cường thực hiện. Công tác thông tin, phát thanh, truyền thanh đổi mới về hình thức, có chất lượng tốt, tuyên truyền phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin từ đầu năm đến nay, đề nghị Phòng tiếp tục thực hiện hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho các cơ quan ngành huyện và các xã, thị trấn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án du lịch trên địa bàn huyện Tam Nông.

Thành Long.