Xuất bản thông tin

null PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CÁC PHÒNG BAN Chi tiết bài viết

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

- Ông: Huỳnh Thanh Trường

- Sinh năm: 16/5/1979

- Quê quán: Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đô Thị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0932827334

- Địa chỉ email: httruong.htn@dongthap.gov.vn

---------------------------------------

 

 

- Ông: Phạm Minh Phụng

- Sinh năm: 29/10/1976

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0909055965

- Địa chỉ email: pmphung.htn@dongthap.gov.vn

---------------------------------------

 

 

 - Ông: VÕ HOÀNG ANH

- Sinh năm: 19/5/1981

- Quê quán: xã Vĩnh Thạnh huyện Tân Hưng tỉnh Long An

- Dân tộc: kinh

- Tôn giáo: không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0919.199.321

- Địa chỉ email: vohoanganh981@gmail.com