Xuất bản thông tin

null PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

- Ông: Huỳnh Thanh Trường

- Sinh năm: 16/5/1979

- Quê quán: Khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đô Thị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0932827334

- Địa chỉ email: httruong.htn@dongthap.gov.vn

---------------------------------------

 

 

- Ông: Phạm Minh Phụng

- Sinh năm: 29/10/1976

- Quê quán: xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0909055965

- Địa chỉ email: pmphung.htn@dongthap.gov.vn

---------------------------------------

 

 

- Bà: Phạm Thị Minh Thi

- Sinh năm: 26/07/1986

- Quê quán: thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Công giáo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin

- Điện thoại di động: 0834.255.197

- Địa chỉ email: phamthi260786@gmail.com