Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ NINH

CÁC XÃ, THỊ TRẤN Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ NINH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NINH

 

 

- Ông: Nguyễn Minh Quân.

- Sinh năm: 01/10/1974.

- Quê quán: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0918 715 153

- Địa chỉ email:nmquan.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------------

 


 

- Ông: Trần Văn Cước

- Sinh năm: 10/08/1972.

- Quê quán: xã Thường Phước, huyện Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0946 910 161

- Địa chỉ email: tvcuoc.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------------

 

 

- Bà: Trương Thị Cẩm Nang.

- Sinh năm: 02/04/1986.

- Quê quán: xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0939 434 934

- Địa chỉ email: ttcnang.htn@dongthap.gov.vn