Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung:

Số đăng ký KQ

01/2020/KQNC.ĐTCT

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu biện pháp làm đất thích hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất trồng lúa 3 vụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức chủ trì

Trường Đại học Cần Thơ

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan chủ quản

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp Tỉnh

Chủ nhiệm nhiệm vụ

GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ

Lĩnh vực nghiên cứu

40102. Thổ nhưỡng học

Số trang

249tr. + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

08/2016 – 02/2019

Kinh phí

1.378tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

Cải thiện một số tính chất về độ phì của đất; Giảm chi phí phân bón, giảm đổ ngã, tăng hiệu quả sản xuất.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài có tính ứng dụng cao, đã giải quyết được bài toán duy trì ổn định sản lượng lúa 3 vụ, tăng thu nhập cho nông dân và duy trì được độ phì nhiêu của đất, giảm lượng phân bón nên hạn chế được tác hại của lạm dụng phân bón hóa học đến môi trường đất, chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng cho người nông dân.

Từ khoá

Lúa 3 vụ, đất xám, mật độ sạ, liều lượng phân bón N-P-K, kỹ thuật làm đất,…

Nơi lưu trữ

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 23, đường 26/3, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2020-001

Trạng thái

Đã nghiệm thu