Xuất bản thông tin

null Hoàn thiện quy trình chế biến dưa môn

Số đăng ký KQ

  07/2020/KQNC.ĐTCCS

Tên nhiệm vụ

  Hoàn thiện quy trình chế biến dưa môn

Tổ chức chủ trì

  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

   Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan chủ quản

   Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

   Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

   Cấp cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

   TS. Nguyễn Anh Thoại

Lĩnh vực nghiên cứu

   21101. Kỹ thuật thực phẩm

Số trang

   65 tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

   01/2019 – 06/2020

Kinh phí

    131.1 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

    Hoàn thiện qui trình chế biến dưa môn; Chuyển giao qui trình chế biến dưa môn đến cơ sở sản xuất.

Kết quả nghiên cứu

    Hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản dưa môn (từ nguyên liệu thân cây môn nước và thân cây khoai môn) từ qui trình truyền thống, tạo ra qui trình mới với các thông số kỹ thuật cho từng công đoạn chế biến, xử lí được chất gây ngứa trên thân môn nguyên liệu, tạo ra sản phẩm dưa môn chất lượng theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT (TT24 – 2019/BYT).

     Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong phạm vi các hộ dân thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp số 01 xã Vĩnh Thạnh thuộc địa bàn xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, đề tài còn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm địa phương nhằm tạo điều kiện cho sản phẩm địa phương được đưa ra thị trường.

Từ khoá

    Dưa môn; Chế biến; Môn ngứa; Vĩnh Thạnh;…

Nơi lưu trữ

    Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

   DTP-2020-007

Trạng thái

   Đã nghiệm thu