Xuất bản thông tin

null Xây dựng biện pháp kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn(Ralstonia solanacearum) trên hoa Cúc và hoa Vạn Thọ bằng vi khuẩn vùng rễ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung:

Số đăng ký KQ

07/2021/KQNC-SKHCN

Tên nhiệm vụ

Xây dựng biện pháp kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) trên hoa Cúc và hoa Vạn Thọ bằng vi khuẩn vùng rễ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức chủ trì

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Sa Đéc

Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì

UBND Thành phố Sa Đéc

Cơ quan chủ quản

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cơ quan cấp kinh phí

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cơ sở

Chủ nhiệm nhiệm vụ

ThS. Huỳnh Ngọc Tâm

Lĩnh vực nghiên cứu

401. Khoa học nông nghiệp

Số trang

132tr + phụ lục

Thời gian thực hiện

(Bắt đầu từ…)

18 tháng (06/2019 – 05/2021)

Kinh phí

283,7 tr đồng

Mục tiêu của nhiệm vụ

- Tuyển chọn được dòng vi khuẩn vùng rễ kiểm soát vi khuẩn gây bệnh héo xanh (Ralstonia solanacearum) trên hoa Cúc và hoa Vạn Thọ;

- Đánh giá được khả năng kháng thuốc trừ bệnh nguồn gốc hóa học của vi khuẩn gây bệnh héo xanh (Ralstonia solanacearum);

- Xây dựng được biện pháp kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn (Ralstonia solanacearum) bằng vi khuẩn vùng rễ.

Kết quả nghiên cứu

- Phân lập và đánh giá khả năng gây hại và mức độ kháng thuốc hóa học của các dòng vi khuẩn R.solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc và Vạn thọ ở tỉnh Đồng Tháp và xác định dòng vi khuẩn có khả năng gây hại cao để phục vụ nghiên cứu phòng trị.

- Phân lập được các dòng vi khuẩn vùng rễ ở tỉnh Đồng Tháp và tuyển chọn một số dòng vi khuẩn vùng rễ có hiệu quả cao để kiểm soát vi khuẩn R.solanacearum  gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc và Vạn thọ đạt hiệu quả.

- Xây dựng được quy trình bước đầu ứng dụng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ vi khuẩn R.solanacearum gây bệnh héo xanh trên cây hoa Cúc và Vạn thọ đạt hiệu quả.

- Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn R.solanacearum trên cây hoa Cúc và Vạn thọ.

Từ khoá

Héo xanh, Vạn Thọ, CúcVi khuẩn; Sa ĐécĐồng Tháp.

Nơi lưu trữ

Phòng Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Ký hiệu kho

DTP-2021-007

Trạng thái

Đã nghiệm thu