dai hoi dang dong thap dai hoi dang dong thap

Xuất bản thông tin

null Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 31/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Hoàng Trung Hải - Phó Trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Nên - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện một số cơ quan Đảng, Bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng trình bày Báo cáo tổng hợp
ý kiến đóng góp của các cơ quan Đảng, Bộ, ngành Trung ương vào dự thảo văn kiện
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI

Tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Lê Minh Hoan - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội, gồm: Kết cấu dự thảo Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội; những đánh giá, nhận định chủ yếu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu phát triển 05 năm (2020 - 2025) và tầm nhìn đến năm 2030; giải pháp phát triển 05 năm (2020 - 2025); dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa X; phương án nhân sự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đó là: “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”; phương châm Đại hội “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển”. Báo cáo chính trị được trình bày theo kết cấu kết hợp, gồm 09 nội dung.

Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Hoan báo cáo với Bộ Chính trị,
Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác chuẩn bị văn kiện
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Sau phần trình bày của tỉnh về dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các cơ quan Đảng, Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cho ý kiến vào văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thực hiện công phu, nghiêm túc, trách nhiệm, chu đáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận
và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được xây dựng công phu, đánh giá đúng tình hình, đề ra mục tiêu giải pháp có tính khả thi, bám sát các quan điểm, định hướng dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sát thực tiễn của địa phương. Trong quá trình chuẩn bị đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự đã triển khai thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu quy định Trung ương; đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở theo đúng yêu cầu của Trung ương.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan nhấn mạnh, căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc và ý kiến các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan Đảng, Bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn kiện và phương án công tác nhân sự Đại hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm
với Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Văn Khương
khuongvan07@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

dcs du thao van kien van ban huong dan