Danh mục chính Menu

ĐA PHƯƠNG TIỆN
banner cong thong tin dong thap

Xuất bản thông tin

Chinh quyen voi bao chi Chinh quyen voi bao chi

Ứng dụng lồng nhau

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Chiều 21/9, tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Lấp Vò về tiến độ xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh đề nghị huyện Lấp Vò phấn đấuđạt các tiêu chuẩn huyện

Banner học tập theo Bác

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới theo hướng bền vững, ổn định, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới; đồng thời góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 245-KL/TU ngày 23/11/2021 về phát triển

Xuất bản thông tin

Video

Xuất bản thông tin

tieu de tieu de
WEBSITE LIÊN KẾT

Xuất bản thông tin

Chinh quyen voi bao chi