Asset Publisher

null Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh làm việc với UBND huyện Cao Lãnh

baucu Tin tức

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh làm việc với UBND huyện Cao Lãnh

Sáng ngày 13/10/2022, Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh do ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn làm vi3ejc với UBND Huyện về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do Tỉnh quản lý và phân bổ. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Huỳnh Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND Huyện cùng đại diện 2 Ban HĐND Huyện, các phòng chuyên môn có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Kế hoạch năm 2022 tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được giao 340 tỷ đồng với 162 công trình, đến 30/9 đã giải ngân gần 170 tỷ đồng đạt trên 46% kế hoạch. Ước giải ngân cả năm là trên 350 tỷ đồng đạt trên 96% so với kế hoạch vốn được giao. Thu ngân sách nhà nước được trên 750 tỷ đồng, đạt trên 91% dự toán năm năm; chi ngân sách địa phương gần 710 tỷ đồng, đạt gần 92% dự toán năm. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm được trên 1.121 tỷ đồng, đạt trên 135%, chi ngân sách địa phương gần 1.110 tỷ đồng, đạt gần 144% dự toán năm.

Bên cạnh đó, Huyện đã hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong 9 tháng thành lập mới 70 doanh nghiệp, cấp mới 433 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể, vốn đăng ký trên 615 tỷ đồng.

Qua buổi làm việc, ông Tô Hoàng Khương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công của Tỉnh trên địa bàn Huyện. Thời gian tới, ông đề nghị UBND Huyện tiếp tục rà soát dự toán xây dựng các công trình theo hằng năm, các nguồn kết dư…., sớm trình phương án cho HĐND Huyện, kết quả giải ngân, đề xuất các cơ chế, chính sách cho hoạt động của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và an tâm cho các cơ sở kinh doanh chuyển đổi hình thức lên doanh nghiệp.

Minh Tâm