Asset Publisher

null Họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh

baucu Tin tức

Họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh

Sáng ngày 27/11/2022, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh tiến hành họp để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X. Ông Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện uỷ/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện/ Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại biểu được nghe đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh thông tin kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND Tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp. Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất các báo cáo, tờ trình của UBND Tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh, đồng thời đề nghị cần quy định rỏ về mức chi cho xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể; nên áp dụng một mức chi chung quà thăm hỏi quà Chủ tịch Nước, Tỉnh, Huyện cho đối tượng gia đình chính sách; có chính sách cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ; cần hỗ trợ hộ dân bị thiên tai, nhà sập hoàn toàn không phân biệt đối tượng. Hiện nay nguồn cát san lấp mặt bằng cực kỳ khan hiếm vì vậy trong xây dựng cơ bản gặp khó về nghiệm thu và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đối với bộ tiêu chí xã, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cần phải được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các trường học…

Ngoài ra, đại biểu cũng kiến nghị UBND Tỉnh: đánh giá lại thực trạng tại các Trạm y tế xã và có đầu tư đảm bảo yêu cầu theo nhiệm vụ mới; quan tâm đến giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư phù hợp với giá thị trường khi có Dự án thu hồi đất của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Chí Thiện thống nhất với phương án tăng trưởng kinh tế năm 2023 của UBND Tỉnh đề xuất, để đạt được mục tiêu này đề nghị xem xét chỉ tiêu để đồng bộ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động đảm bảo thu nhập bình quân trên đầu người; kiến nghị UBND Tỉnh có chương trình, Đề án cụ thể cho nhiệm vụ chuyển đổi số ở từng lĩnh vực; xem xét có nên tích hợp tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh chỉ thực hiện đồng bộ; đẩy mạnh chương trình giáo dục địa phương ở các trường học, giáo dục các kỹ năng, môn học giúp tăng thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới; hiện nay cần phải đánh giá lại thực trạng, thể trạng của người dân để có kế hoạch, giải pháp nâng cao thể chất của người Đồng Tháp nói chung, thanh thiếu niên nói riêng…

Thuý Nhi