Asset Publisher

null Họp Ủy ban bầu cử và triển khai công tác bầu cử

Post details Tin tức

Họp Ủy ban bầu cử và triển khai công tác bầu cử

Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm thông qua dự thảo các Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử và kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Cao Lãnh đã chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện và các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện.

Quang cảnh cuộc họp Uỷ ban bầu cử Huyện

Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử Huyện đã đóng góp ý kiến về số lượng thành viên tham gia các tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc phân công nhiệm vụ đúng thành phần nhằm tránh chồng chéo trong xử lý công việc; quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; thành lập các tổ giúp việc, tổ công tác Ủy ban bầu cử Huyện; các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử;...

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử cho các xã, thị trấn

Ủy ban bầu cử Huyện cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử cho Chủ tịch Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu yêu cầu các xã, thị trấn các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bầu cử hiệu quả, đúng quy định; dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; lập dự toán kinh phí; chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; duy trì hoạt động liên quan đến công tác bầu cử thông qua Email, Zalo của Ủy ban bầu cử Huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp trên toàn Huyện trong suốt quá trình chuẩn bị bầu cử... Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cuộc bầu cử đạt hiệu quả cao, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Minh Tâm