Asset Publisher

null ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

baucu Bầu cử HĐND

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

 

Description: C:\Users\HNTA\Desktop\DS UNG CU VIEN\UCV TINH DV7\Lam.jpg

KIỀU THẾ LÂM

Description: C:\Users\HNTA\Desktop\DS UNG CU VIEN\UCV TINH DV7\Net.jpg

TRẦN THỊ NẾT

Description: C:\Users\HNTA\Desktop\DS UNG CU VIEN\UCV TINH DV7\Nhung.jpg

PHAN THỊ KIM NHUNG

Description: C:\Users\HNTA\Desktop\DS UNG CU VIEN\UCV TINH DV7\Phong.jpg

LÊ THỊ HUYỀN PHONG

Description: C:\Users\HNTA\Desktop\DS UNG CU VIEN\UCV TINH DV7\Que.jpg

BÙI THỊ HỒNG QUẾ

Description: Card image cap

NGUYỄN HOÀNG RIN

Description: Card image cap

LÊ CHÍ THIỆN

Ghi chú: click vào tên của từng ứng cử viên để xem chi tiết thông tin.