Asset Publisher

null HĐND Huyện giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Post details Tin tức

HĐND Huyện giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 02/11/2021, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh do Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Huyện về Giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Huyện. Ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay đã có nhiều tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ chính sách tập trung đất đai theo Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh ở các xã Gáo Giồng, Phương Thịnh, Tân Hội Trung để thực hiện mô hình lúa hữu cơ; mô hình “Cánh đồng lúa lý tưởng”; hỗ trợ tích tụ ruộng đất trồng lúa, trồng cây ăn trái; hỗ trợ mua máy cày; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thuận Tiến và Hợp tác xã dịch vụ nông ghiệp số 2 xã Gáo Giồng đăng ký thực hiện mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ theo Nghị quyết 199/2018/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện đang hướng dẫn Hợp tác xã lập hồ sơ thực hiện.

Về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, mỗi năm huyện mở từ 6 - 8 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, có từ 140-180 học viên tham dự; từ 20-25 lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động, có từ 450-500 học viên tham dự với các nghề đan lục bình, đan ghế nhựa, kết hạt cườm, xây dựng ... góp phần nâng cao tay nghề, truyền nghề cho lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, Huyện còn tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, cải tiến bao bị đối với các sản phẩm đặc trưng của Huyện để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vai trò, ý nghĩa của bao bì, nhãn hiệu trong tiêu thụ hàng hóa đến chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Huyện cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tỉnh công nhận làng nghề đan lục bình ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ; chuẩn bị hồ sơ đề nghị Tỉnh xem xét, công nhận làng nghề đan các sản phẩm mỹ nghệ từ lục bình tại ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ.

Tại phiên làm việc, thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện đã cùng trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến các chính sách đã được triển khai. Đoàn giám sát đồng tình và nhất trí cao về việc Ủy ban nhân dân Huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương, của tỉnh.

Huỳnh Thị Hoài Thu ghi nhận sự nổ lực của Ủy ban nhân dân Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp; chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, cho giá trị kinh tế cao; đã tích cực tìm tòi, phát huy vai trò là cầu nối giữa người nông dân và doanh nghiệp; đã chú trọng việc đổi mới phương thức sản xuất, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến tập huấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ; nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; quan tâm hơn nữa đến việc quy hoạch vùng sản xuất; phát triển các sản phẩm nông sản đặc thù; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý để các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tiếp cận được nguồn vốn để mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn;

Đòan Giám sát HĐND Huyện cũng lưu ý Huyện cần tập trung hỗ trợ Hợp tác xã mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã viên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ngành nghề nông thôn; xử lý những tồn đọng, định hướng phát triển thêm dịch vụ mới hoạt động hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển ngành ngh góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Thành Sơn