Asset Publisher

null Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Post details Báo chí với Đồng Tháp

Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 18/11/2021, Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2021 huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo sô 355/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021:

 

Phụ lục kèm theo - Phòng 1.

Phụ lục kèm theo - Phòng 2.

Phụ lục kèm theo - Phòng 3.