Asset Publisher

null Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Huyện thành công tốt đẹp

Post details Tin tức

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Huyện thành công tốt đẹp

Ngày 20/12/2021, Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức Kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với hình thức trực tuyến để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Huyện.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; ông Trương Vĩnh Thiện, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chủ toạ kỳ họp tại điểm cầu Trung tâm Chính trị Huyện. Ông Kiều Thế Lâm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; các vị đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Cao Lãnh; ông Nguyễn Minh Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện; ông Nguyễn Văn Đức, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Huyện tham dự.

Chủ tọa kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị các vị đại biểu HĐND Huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung để thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định tại Kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được HĐND Huyện thông qua tại Kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện và Thủ trưởng các ban, ngành Huyện căn cứ trách nhiệm của mình và yêu cầu nội dung kỳ họp, tích cực nghiên cứu tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo bước chuyển biến mới trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Theo báo cáo, năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dưới sự lãnh đạo sát sao và kịp thời của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cao Lãnh tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Khách dự, đại biểu tại kỳ họp

Năm 2021, có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng; liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa, trái cây; sản phẩm OCOP đạt 3 sao; tỷ lệ lao động qua đào tạo; giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế; ; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước đạt tiêu chuẩn QCVN02; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng đến thời điểm này vẫn kiểm soát được, từng bước thực hiện thích ứng an toàn trong tình hình mới. Các hoạt động dạy và học, văn hóa - thể thao được triển khai phù hợp, thích ứng với tình hình. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo.

Tại kỳ họp này, HĐND đã xem xét, quyết định các báo cáo của UBND Huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự Huyện về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba.

Trong phần thảo luận, tham luận, chất vấn các đại biểu quan tâm một số nội dung về: chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác dạy và học trực tuyến do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19; giải pháp phối hợp hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19;

Ông Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại kỳ họp

Bên cạnh, có ý kiến về những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, kiến nghị ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Huyện đã cũng thông tin thêm trong năm 2022, UBND Huyện xác định các nhiệm vụ trong tâm về: Đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường; ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, giúp giảm chi phí và gia tăng giá trị, tạo năng lực mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển các loại hình du lịch cộng đồng kết hợp phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ; xây dựng thương hiệu du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực và uy tín, đào tạo nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm và chăm sóc tốt sức khoẻ Nhân dân.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu tặng hoa cho bà Phạm Thị Xuân Mai và ông Nguyễn Văn Yên

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Phạm Thị Xuân Mai, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Huyện và bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thọ.

Tại kỳ họp này, HĐND Huyện đã thông qua 04 Nghị quyết về: phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với 14 chỉ tiêu chủ yếu (7 chỉ tiêu kinh tế, 5 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 02 chỉ tiêu môi trường); dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước Huyện quản lý và phân bổ; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 bằng nguồn vốn do Huyện quản lý.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, các ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND Huyện thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐND Huyện đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đã đề ra, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND Huyện tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân Huyện nhà phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Thành Sơn – Thuý Nhi