VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1425/VPUBND-THVX 02/09/2022 V/v chuẩn bị nội dung trình bày tại phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2022
2 1423/VPUBND-THVX 02/09/2022 V/v dự Diễn dàn du lịch cấp cao “Giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững”
3 454/UBND-THVX 02/09/2022 V/v tổ chức Chương trình "Ánh trăng yêu thương" tết Trung năm 2022
4 333/BC-VPUBND 31/08/2022 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số hoạt động về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 22/8/2022 - 28/8/2022)
5 309/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
6 307/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
7 310/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
8 308/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch phát triển ngành hàng xoài tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
9 346/TB-VPUBND 31/08/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (hạng mục: kè Hồng Ngự, kè Giồng Găng, nạo vét kênh)
10 350/TB-VPUBND 31/08/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp xem xét kết quả thực hiện Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 09/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp đến năm 2030
11 345/TB-VPUBND 31/08/2022 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp về dự thảo Kế hoạch tham gia chuỗi hoạt động Hội thảo Tre thế giới tại Đồng Tháp
12 349/TB-VPUBND 31/08/2022 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) về Diễn đàn Mekong Connect 2022
13 348/TB-VPUBND 31/08/2022 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Cần Thơ)
14 215/BC-HĐ 31/08/2022 Quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
15 990/QÐ-UBND.HC 31/08/2022 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Chỉnh trang các phần mộ hiện trạng trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc
16 986/QĐ-UBND.HC 31/08/2022 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, thay thế các thiết bị công trình Nhà ở sinh viên phường Hoà Thuận, thành phố Cao Lãnh (khối 09 tầng)
17 987/QĐ-UBND.HC 31/08/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Phú Hiệp (từ ranh Tam Nông - Tân Hồng đến kênh Đồng Tiến)
18 988/QĐ-UBND.HC 31/08/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Sa Rài (đoạn từ kênh Hông Ngự - Vĩnh Hưng đến kênh Tân Thành - Lò Gạch huyện Tân Hồng)
19 984/QÐ-UBND.HC 31/08/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
20 989/QĐ-UBND-HC 31/08/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư