Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1454/QĐ-UBND.HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cái Tàu Hạ kết nối khu đô thị Nha Mân, huyện Châu Thành theo tiêu chí đô thị loại IV
2 1456/QÐ-UBND.HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông
3 1455/QĐ-UBND-HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
4 241/QĐ-UBND-NĐ 24/09/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
5 365/QĐ-UBND-KT 24/09/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại tỉnh Đồng Tháp năm 2021
6 366/QĐ-UBND-KT 24/09/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7 364/QĐ-UBND-KT 24/09/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp năm 2021
8 326/TB-VPUBND 24/09/2021 Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi khảo sát kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường Sở Tư Pháp kết nối đường Tân Việt Hoà và dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
9 2274/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án tại các CCN trên địa bàn Tỉnh
10 2290/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v cho nhân viên Cty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp về các địa phương ngoài tỉnh
11 2285/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v chấp hành quy định về tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp
12 2282/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v Cty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng xin bổ sung lao động
13 2281/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v Cty TNHH Fashion Garments Mekong đề nghị bổ sung người lao động vào thực hiện 4 tại chỗ
14 525/UBND-THVX 24/09/2021 V/v có ý kiến đối với dự thảo Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
15 2298/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối
16 2295/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v hướng dẫn triển khai Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Bộ Khoa học và Công nghệ
17 2286/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v hỗ trợ kinh phí đào tạo cho học viên ngành Dược
18 2294/VPUBND-KT 24/09/2021 V/v khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19
19 1433/VPUBND-THVX 24/09/2021 V/v không điều chỉnh Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Tỉnh
20 1088/VPUBND-ĐTXD 24/09/2021 V/v kiến nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách di dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp