Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 468/QÐ-UBND-HC 19/04/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
2 469/QÐ-UBND.HC 19/04/2021 Quyết định phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2021 thực hiện công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ
3 157/UBND-THVX 19/04/2021 V/v chưa thống nhất tổ chức Vòng Bán kết 1 - Cuộc thi “Đại sứ Du lịch Cửu Long” 2021
4 703/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện Công văn số 406/VPUBND-KT ngày 11/3/2021
5 248/UBND-KT 19/04/2021 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản của Hộ kinh doanh Sa Nhiên Garden
6 701/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v kinh phí thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2021
7 342/VPUBND-ĐTXD 19/04/2021 V/v nạo vét bến khách ngang sông Mương Lớn, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự
8 274/UBND-KT 19/04/2021 V/v phân khai dự toán kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021 (đợt 02)
9 511/VPUBND-THVX 19/04/2021 V/v tham dự Hội nghị thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 - 2020
10 98/UBND-ĐTXD 19/04/2021 V/v tham gia Đề án Xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
11 236/UBND-TCD-NC 19/04/2021 V/v thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
12 158/UBND-THVX 19/04/2021 V/v tiếp nhận đối tượng cách ly tập trung tại điểm cách ly Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng
13 702/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v triển khai Thông tư số 26/2021/TT-BTC
14 706/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện kết luận kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Cao Lãnh
15 705/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện kết luận kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội tại Thanh Bình
16 445/VPUBND-TCD-NC 19/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và phần mềm báo cáo mới
17 704/VPUBND-KT 19/04/2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay
18 531/VPUBND-THVX 19/04/2021 V/v tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 của doanh nghiệp
19 447/VPUBND-TCD-NC 19/04/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của bà Phạm Thị Ngọc Sương
20 446/VPUBND-TCD-NC 19/04/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của ông Bùi Khánh Hoà Bình