Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 759/QĐ-UBND-HC 17/06/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm “Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu và giá thể trồng hoa kiểng quy mô công nghiệp cho Làng hoa Sa Đéc”
2 758/QĐ-UBND.HC 17/06/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Di dời tuyến ống cấp nước (đoạn 2) thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1)
3 761/QĐ-UBND-HC 17/06/2021 Quyết định phê duyệt số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp phải hoàn trả ngân sách nhà nước
4 760/QĐ-UBND.HC 17/06/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu từ số 06 đến số 12 thuộc dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
5 160/QĐ-UBND-NĐ 17/06/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Cao Lãnh
6 159/QĐ-UBND-NĐ 17/06/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc
7 158/QĐ-UBND-NĐ 17/06/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Phương Thịnh 1, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh
8 161/QĐ-UBND-NĐ 17/06/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Văn phòng kết hợp Nhà văn hóa ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung
9 788/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
10 216/UBND-ĐTXD 17/06/2021 V/v bổ sung danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021 - 2025
11 434/UBND-KT 17/06/2021 V/v chủ trương cho Cục Quản lý Thị trường rút khỏi danh sách cơ quan hành chính đang áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của Tỉnh
12 795/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v cung cấp thông tin, hồ sơ vụ kiện dân sự của bà Võ Thị Bé Chính
13 431/UBND-KT 17/06/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
14 793/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Lộc
15 792/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Kim Hồng
16 794/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Ngọc
17 791/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Kế
18 432/UBND-KT 17/06/2021 V/v giải quyết đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung trong thực hiện Đề án Bảo tồn vườn quýt Hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024
19 787/VPUBND-TCD-NC 17/06/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án của Bộ Nội vụ
20 861/VPUBND-THVX 17/06/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”