Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 210/TB-VPUBND 26/05/2022 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 1)
2 208/TB-VPUBND 26/05/2022 Thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp Báo cáo kết quả nghiên cứu lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh – Lộ Tẻ khai thác theo tiêu chuẩn cao tốc
3 163/QĐ-UBND-KT 26/05/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
4 861/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v ban hành Kế hoạch tiếp các Đoàn công tác
5 542/VPUBND-ĐTXD 26/05/2022 V/v cung cấp hồ sơ đấu thầu thi công và dự toán công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Đồng Tháp
6 1500/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Ecofish Hải Tiến
7 1498/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v giới thiệu địa điểm khu đất xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp
8 61/VPUBND-KSTTHC 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp
9 866/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương HDV du lịch tại các đơn vị sự nghiệp công lập
10 869/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
11 865/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v hiệp y khen thưởng
12 1501/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v hoạt động Quỹ Phát triển đất Tỉnh
13 862/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
14 1505/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v rà soát, tổng hợp thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
15 863/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v tham mưu cử nhân sự tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên năm 2022
16 1503/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v thực hiện chương trình khuyến công
17 1499/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ
18 868/VPUBND-THVX 26/05/2022 V/v trình Chủ tịch Nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
19 500/UBND-KT 26/05/2022 V/v Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam đến làm việc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
20 1502/VPUBND-KT 26/05/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022