Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 233/KH-UBND 30/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 1040/QÐ-UBND.HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Bệnh viện dã chiến huyện Hồng Ngự
3 1041/QÐ-UBND.HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Bệnh viện dã chiến huyện Tân Hồng
4 1043/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Lắp đèn cảnh báo giao thông tuyến ĐT.844, ĐT.845 và ĐT.846
5 1042/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Lắp đèn tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn giao thông tuyến ĐT.851
6 1047/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 02 năm 2021)
7 1046/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tân Hồng (đợt 01 năm 2021)
8 1045/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự (đợt 02 năm 2021)
9 1048/QĐ-UBND-HC 30/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (đợt 01 năm 2021)
10 14/2021/QĐ-UBND 30/07/2021 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 222/TB-VPUBND 30/07/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/7/2021
12 69/TTr-UBND 30/07/2021 Tờ trình V/v đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp quốc gia năm 2021
13 1659/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v báo cáo về công tác chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đến ngày 25/7/2021
14 1661/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v các quy định hỗ trợ cho hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15 418/UBND-TCD-NC 30/07/2021 V/v gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC
16 1660/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư
17 1658/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án khu vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” tỉnh Đồng Tháp
18 620/UBND-KT 30/07/2021 V/v hỗ trợ chi phí lãi vay đối với Cơ sở Homestay Tư Cá Linh
19 1657/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
20 1663/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v phối hợp Chương trình bình ổn thị trường thành phố Hà Nội năm 2021