Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 226/TB-VPUBND 23/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa về định hướng chiến lược đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội
2 1644/QĐ-UBND-HC 23/10/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh và Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự
3 897/UBND-KT 23/10/2020 V/v bổ sung danh mục mua sắm của Công an Tỉnh
4 853/VPUBND-ĐTXD 23/10/2020 V/v chuyển đổi một số nền sinh lợi tại dự án Mở rộng CDC trung tâm xã Phú Hiệp sang nền chính sách
5 899/UBND-KT 23/10/2020 V/v chấp thuận cho Lưu học sinh trở lại học tập tại Trường CĐYT
6 1687/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Chuỗi (lần 1)
7 1692/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Duy Thanh (lần 1).
8 898/UBND-KT 23/10/2020 V/v giá bồi thường đối với cây sầu riêng, cây nhãn
9 1690/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Hoàng Được
10 852/VPUBND-ĐTXD 23/10/2020 V/v giải quyết những khó khăn trong công tác đền bù GPMB, công trình Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, TPCL (giai đoạn 1)
11 1688/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Năm
12 111/VPUBND-KSTTHC 23/10/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
13 1691/VPUBND-TCD-NC 23/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo
14 851/VPUBND-ĐTXD 23/10/2020 V/v hình thức tiếp nhận nguồn vốn nhà tài trợ về quy hoạch
15 2485/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v hướng dẫn bổ sung kế toán dự toán NSNN
16 2488/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v lấy ý kiến đóng góp văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh
17 1440/VPUBND-THVX 23/10/2020 V/v phối hợp với Trường ĐHYD Cần Thơ tuyển sinh đào tạo chuyên khoa cấp I
18 2484/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v rà soát trình tự tham mưu giải quyết văn bản hành chính
19 2487/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về kết quả phát triển cây Mắc-ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới
20 2486/VPUBND-KT 23/10/2020 V/v xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025