Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 97/BC-ĐĐBQH 21/10/2021 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
2 96/BC-ĐĐBQH 20/10/2021 Báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 13/10/2021 đến ngày 19/10/2021)
3 194/VP-CTQH 20/10/2021 V/v mời dự họp thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
4 192/VP-CTQH 19/10/2021 V/v mời dự kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV
5 191/VP-CTQH 19/10/2021 V/v mời dự kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV
6 94/BC-ĐĐBQH 18/10/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)
7 93/BC-ĐĐBQH 14/10/2021 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
8 90/BC-ĐĐBQH 13/10/2021 Báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (từ 06/10/2021 đến 12/10/2021)
9 88/ĐĐBQH-VP 12/10/2021 Về việc góp ý dự thảo Báo cáo giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri
10 89/ĐĐBQH-VP 12/10/2021 Về việc lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
11 86/ĐĐBQH-VP 07/10/2021 Về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị đóng góp nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
12 85/BC-ĐĐBQH 06/10/2021 Báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (từ ngày 30/9/2021 đến 05/10/2021)
13 82/BC-ĐĐBQH 05/10/2021 Báo cáo kết quả công tác dân nguyện tháng 9 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
14 81/ĐĐBQH-VP 05/10/2021 Về việc cho ý kiến dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)
15 83/ĐĐBQH-VP 05/10/2021 Về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
16 80/ĐĐBQH-VP 04/10/2021 Về việc mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH Tỉnh
17 78/ĐĐBQH-VP 04/10/2021 Về việc mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn ĐBQH Tỉnh
18 79/ĐĐBQH-VP 04/10/2021 Về việc mời dự Hội nghị đóng góp nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
19 76/BC-ĐĐBQH 30/09/2021 Báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 74/ĐĐBQH-VP 29/09/2021 Về việc mời dự Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật