Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 142/ĐĐBQH-VP 31/10/2022 V/v cử đại biểu tham gia Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật
2 141/ĐĐBQH-VP 31/10/2022 Về việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
3 133/BC-ĐĐBQH 11/10/2022 Bao cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
4 135/BC-ĐĐBQH 11/10/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
5 134/BC-ĐĐBQH 11/10/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
6 129/ĐĐBQH-VP 07/10/2022 V/v mời dự tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực trạng công tác quản lý và khai thác cát trên địa bàn Tỉnh
7 126/BC-ĐĐBQH 06/10/2022 Báo cáo kết quả công tác dân nguyện tháng 9 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
8 127/BC-ĐĐBQH 06/10/2022 Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
9 124/BC-ĐĐBQH 04/10/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
10 122/BC-ĐĐBQH 04/10/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
11 123/BC-ĐĐBQH 04/10/2022 Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Luật Thanh tra (sửa đổi)
12 129/VP-CTQH 04/10/2022 V/v gửi danh sách Đại biểu Quốc hội và công chức tham gia phục vụ Đoàn ĐBQH
13 121/ĐĐBQH-VP 27/09/2022 Về việc mời dự Hội nghị góp ý nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
14 116/ĐĐBQH-VP 22/09/2022 V/v mời dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
15 114/ĐĐBQH-VP 20/09/2022 Về việc góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
16 115/ĐĐBQH-VP 20/09/2022 Về việc góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
17 110/ĐĐBQH-VP 19/09/2022 Phiếu nhận xét, đánh giá việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
18 110/ĐĐBQH-VP 19/09/2022 V/v mời dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
19 107/BC-ĐĐBQH 15/09/2022 Báo cáo kết quả công tác dân nguyện tháng 8 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (từ 01/8/2022 đến 31/8/2022)
20 108/ĐĐBQH-VP 15/09/2022 V/v mời dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm