Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/VPHĐND-TH 04/01/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh năm 2021
2 01/HĐND-VP 04/01/2021 V/v mời phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 405/HĐND-KTNS 31/12/2020 V/v ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD
4 406/HĐND-KTNS 31/12/2020 V/v thẩm tra văn bản thỏa thuận số 951/UBND-KT ngày 06/11/2020 của UBND Tỉnh
5 403/BC-HĐND 30/12/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh tháng 12/2020 và chương trình công tác tháng 01/2021
6 401/NQ-HĐND 30/12/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 400/NQ-HĐND 30/12/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 25/QĐ-VPHĐND 30/12/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Đặng Thảo Hiền, cán sự Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
9 133/TB-VPHĐND 29/12/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực tháng 12 năm 2020
10 132/VPHĐND-TH 29/12/2020 V/v mời họp chuẩn bị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
11 128/TB-VPHĐND 28/12/2020 Thông báo Lịch trực Tết Dương lịch năm 2021
12 398/HĐND-VP 18/12/2020 V/v xin phép không tham gia Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân
13 397/HĐND-VP 16/12/2020 Về việc góp ý (lần 2) dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bố Chính trị
14 396/HĐND-VP 15/12/2020 V/v phát hành Nghị quyết kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX
15 122/VPHĐND-HC 11/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
16 381/BB-HĐND 10/12/2020 Trích Biên bản kỳ họp thứ mười bảy HĐND Tỉnh Đồng Tháp khóa IX
17 379/BB-HĐND 10/12/2020 Trích Biên bản kỳ họp thứ mười bảy HĐND Tỉnh Đồng Tháp khóa IX
18 382/TTr-HĐND 10/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
19 380/TTr-HĐND 10/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20 378/TTr-HĐND 10/12/2020 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21 121/VPHĐND-HC 10/12/2020 V/v thống kê số lượng trí thức có trình độ tiến sĩ
22 377/HĐND-VP 09/12/2020 Về việc giới thiệu nội dung bình chọn hoạt động tiêu biểu của Hội đồng nhân dân Tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021
23 376/HĐND-VP 09/12/2020 Về việc xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021
24 120/BC-VPHĐND 07/12/2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề năm 2020 “nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”
25 119/BC-VPHĐND 07/12/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
26 372/KH-HĐND 03/12/2020 Kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
27 116/BC-VPHĐND 02/12/2020 Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2020
28 115/BC-VPHĐND 02/12/2020 Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020
29 360/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Tỉnh năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
30 367/BC-HĐND 02/12/2020 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các Báo cáo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND Tỉnh khóa IX
31 357/KH-HĐND 02/12/2020 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bảy, Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa IX
32 364/HĐND-VP 02/12/2020 V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX
33 366/HĐND-VP 02/12/2020 V/v xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
34 114/VPHĐND-HC 02/12/2020 V/v xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021 - 2025
35 22/QĐ-VPHĐND 01/12/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
36 23/QĐ-VPHĐND 01/12/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Minh Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp
37 112/VPHĐND-HC 01/12/2020 V/v đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
38 355/BC-HĐND 26/11/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
39 111/KH-VPHĐND 26/11/2020 Kế hoạch tiếp Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
40 110/VPHĐND-HC 26/11/2020 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm và trước kỳ họp thứ mười bảy HĐND Tỉnh
41 352/BC-HĐND 25/11/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2020
42 354/GM-HĐND 25/11/2020 V/v mời họp thẩm tra Ban KT-NS
43 351/HĐND-VP 25/11/2020 V/v ý kiến kết luận Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tháng 11/2020
44 353/HĐND-VP 25/11/2020 V/v đăng ký bồi dưỡng cho đại biểu HĐND Tỉnh năm 2021
45 350/HĐND-VP 25/11/2020 Về việc chuyển kiến nghị thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh, kỳ họp thứ mười bảy
46 108/VPHĐND-HC 20/11/2020 V/v cung cấp danh sách cấp căn cước công dân
47 347/HĐND-VP 20/11/2020 V/v mời dự Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX (đồng chí Lê Vĩnh Tân)
48 348/HĐND-VP 20/11/2020 V/v mời dự Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX (đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa)
49 346/HĐND-VP 20/11/2020 V/v mời dự Kỳ họp thứ mười bảy, HĐND Tỉnh khóa IX (đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng)
50 109/VPHĐND-HC 20/11/2020 V/v đề nghị công nhận sáng kiến năm 2020