Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 77/KH-VP 11/05/2021 Kế hoạch bảo trì, vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ, quạt hút thông gió năm 2021
2 74/VP-HCTCQT 11/05/2021 V/v danh sách cán bộ, công chức, người lao động từng đến, về từ vùng dịch
3 75/VP-HC 11/05/2021 V/v đề nghị tất toán tài khoản
4 76/VP-HCTCQT 11/05/2021 V/v đề xuất nhu cầu cấp mới chứng thư số giai đoạn 2021 - 2025
5 73/BC-VP 10/05/2021 Về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra
6 72/VP-HCTCQT 07/05/2021 V/v đăng ký nhu cầu tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp
7 70/VP-HCTCQT 05/05/2021 V/v gửi danh sách cài đặt và đăng ký bổ sung bản quyền cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
8 69/VP-HC 05/05/2021 V/v thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế do hợp nhất hai đơn vị
9 62/BC-HĐND 29/04/2021 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2021
10 63/TB-VP 29/04/2021 Thông báo về việc phân công trực lễ ngày chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021
11 66/VP-HC 29/04/2021 V/v cung cấp danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
12 64/VP-HCTCQT 29/04/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát động phong trào vận động đóng góp trồng cây xanh trong Khối thi đua số 5
13 60/KH-HĐND 26/04/2021 Kế hoạch gặp gỡ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 61/HĐND-VP 26/04/2021 V/v gặp gỡ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 61/VP-HCTCQT 26/04/2021 V/v kế hoạch biên chế công chức hành chính năm 2022
16 18-BC/ĐU 23/04/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
17 15-CTr/ĐU 23/04/2021 Chương trình công tác tháng 5 năm 2021
18 59/VP-HCTCQT 22/04/2021 V/v cung cấp thông tin bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Thành Nghĩa
19 58/TB-VP 20/04/2021 Thông báo Lịch trực lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 (Nhằm mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu)
20 41/QĐ-VP 15/04/2021 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2021
21 54/VP-HC 15/04/2021 V/v mời tham gia hội đồng xác định lại giá trị tài sản xe ô tô 66A 0694
22 40/QĐ-VP 14/04/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thanh lý
23 52/BC-VP 09/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn
24 48/BC-VP 06/04/2021 Báo cáo kết quả công tác quý I, chương trình công tác quý II năm 2021
25 49/VP-TTDN 06/04/2021 Về việc sáp nhập Trang thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh vào Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp
26 46/TB-VP 05/04/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực tháng 3 năm 2021
27 45/VP-HC 05/04/2021 V/v tiếp nhận tài sản điều chuyển từ Đoàn ĐBQH về UBND Tỉnh
28 05/QĐ-HĐND 02/04/2021 Quyết định thành lập Tổ giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về rà soát các chính sách và phối hợp xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài khi triển khai thực hiện công trình, dự án trên địa bàn Tỉnh
29 50/BC-HĐND 31/03/2021 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh tháng 3 và chương trình công tác tháng 4 năm 2021
30 43/KH-VP 31/03/2021 Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phát động phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
31 39/QĐ-VP 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh
32 49/HĐND-KTNS 31/03/2021 V/v thỏa thuận phương án sử dụng nguồn kết dư (tăng thu) ngân sách nhà nước năm 2019
33 48/HĐND-KTNS 31/03/2021 V/v ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
34 47/HĐND-KTNS 31/03/2021 V/v ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh
35 46/HĐND-KTNS 30/03/2021 V/v thỏa thuận phương án sử dụng nguồn kết dư (nguồn tăng thu) ngân sách nhà nước năm 2019
36 45/HĐND-KTNS 30/03/2021 V/v ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của BVĐK Sa Đéc
37 44/HĐND-KTNS 30/03/2021 V/v ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh
38 41/VP-HC 29/03/2021 Về việc đề nghị cho nghỉ hưu trước tuổi và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
39 40/VP-HC 29/03/2021 Về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
40 17-BC/ĐU 24/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
41 16-BC/ĐU 24/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
42 14-CTr/ĐU 24/03/2021 Chương trình công tác quý II năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh
43 03-KH/ĐU 24/03/2021 Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021
44 43/HĐND-VP 24/03/2021 V/v góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục lãnh đạo công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025
45 13-CTr/ĐU 23/03/2021 Chương trình công tác tháng 4 năm 2021
46 38/KH-VP 19/03/2021 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
47 38/QĐ-VP 19/03/2021 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
48 37/QĐ-VP 17/03/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp
49 36/VP-HC 17/03/2021 Về việc điều chỉnh số tiền đã nộp BHXH, BHYT, BHTNLĐ, của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh
50 33/VP-HC 15/03/2021 Về việc thống kê số liệu CBCC được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia