Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 196/VP-CTQH 22/10/2021 V/v mời dự kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
2 63/QĐ-VP 19/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 277/HĐND-VHXH 19/10/2021 V/v thẩm tra chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND
4 61/QĐ-VP 18/10/2021 Quyết định về nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Lê Đình Huy, Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân
5 62/QĐ-VP 18/10/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên đối với ông Phan Văn Nam
6 60/QĐ-VP 18/10/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
7 57/QĐ-VP 18/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng lương của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8 59/QĐ-VP 18/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 190/TB-VP 18/10/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công chức, người lao động Văn phòng tham gia tổ chức phục vụ họp trực tuyến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
10 188/TB-VP 18/10/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tham mưu, phục vụ kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
11 278/HĐND-VHXH 18/10/2021 V/v phúc đáp Công văn số 552/UBND-THVX ngày 04/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
12 274/KH-HĐND 15/10/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
13 273/KH-HĐND 14/10/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa X
14 268/HĐND-PC 13/10/2021 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
15 272/HĐND-PC 13/10/2021 V/v thực hiện Kế hoạch khảo sát các cơ quan tư pháp cấp huyện năm 2021
16 183/VP-HC 13/10/2021 V/v đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại biểu Quốc hội và Công chức Văn phòng tham gia kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
17 267/HĐND-VP 12/10/2021 V/v thời gian khảo sát thực tế và thay đổi thời gian giám sát tình hình triển khai và hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
18 55/QĐ-VP 11/10/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Đình Huy giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân
19 56/QĐ-VP 11/10/2021 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III và 9 tháng đầu năm 2021
20 266/HĐND-VP 08/10/2021 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc
21 54/QĐ-VP 07/10/2021 Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
22 265/HĐND-VP 07/10/2021 V/v họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 264/HĐND-VP 07/10/2021 V/v tổ chức 02 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
24 181/BC-VP 06/10/2021 Báo cáo kết quả công tác quý III, chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân Tỉnh
25 263/HĐND-VP 06/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
26 262/HĐND-PC 06/10/2021 V/v trao đổi một số vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh
27 test 05/10/2021 test
28 180/TB-VP 05/10/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021
29 259/HĐND-VHXH 05/10/2021 V/v phúc đáp công văn số 536/UBND-THVX ngày 29/9/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
30 261/HĐND-PC 05/10/2021 V/v trao đổi nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1241/STP-XD&KTVBQPPL
31 179/VP-HCTCQT 04/10/2021 V/v cung cấp thông tin và số điện thoại
32 178/VP-CTQH 04/10/2021 V/v gửi danh sách ĐBQH dự kỳ họp thứ 2 tại địa phương và Nhà Quốc hội
33 258/HĐND-VHXH 04/10/2021 V/v thẩm tra xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026
34 177/TB-VP 01/10/2021 Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
35 256/HĐND-KTNS 01/10/2021 V/v đính chính Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp
36 257/HĐND-VP 01/10/2021 V/v đề nghị trả lời đơn của công dân
37 15/QĐ-HĐND 29/09/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Tâm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
38 174/VP-TTDN 29/09/2021 Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp
39 252/HĐND-VP 27/09/2021 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc Phòng
40 172/VP-TTDN 27/09/2021 Về việc cung cấp thông tin Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND cấp tỉnh
41 171/TTr-VP 23/09/2021 Tờ trình về việc xin ý kiến tổ chức các hoạt động phục vụ kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV
42 251/HĐND-KTNS 23/09/2021 V/v gửi yêu cầu kiểm toán năm 2022
43 250/HĐND-VP 23/09/2021 V/v tham dự tập huấn đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
44 248/HĐND-KTNS 21/09/2021 V/v thỏa thuận phương án sử dụng nguồn kinh phí từ số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021
45 245/HĐND-VP 17/09/2021 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
46 246/HĐND-KTNS 17/09/2021 V/v rà soát và cân đối nguồn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
47 168/VP-HC 16/09/2021 V/v báo cáo số lượng máy vi tính hiện không có nhu cầu sử dụng, đang chờ làm thủ tục thanh lý
48 11/QĐ-HĐND 14/09/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
49 166/BC-VP 13/09/2021 Báo cáo kết quả thực trạng sử dụng, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống phần mềm phục vụ công tác dân nguyện
50 167/TB-VP 13/09/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại cuộc họp trao đổi nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị năm học 2021 - 2022