Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 530/BC-HĐND 21/11/2022 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Toà án nhân dân Tỉnh năm 2022
2 532/BC-HĐND 21/11/2022 Báo cáo kết quả Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu
3 531/HĐND-VP 21/11/2022 V/v tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4 529/HĐND-VP 21/11/2022 V/v điều chỉnh thời gian họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ năm (lĩnh vực pháp chế)
5 526/BC-HĐND 18/11/2022 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Thi hành án dân sự Tỉnh năm 2022
6 528/GM-HĐND 18/11/2022 Giấy mời về việc dự họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X (Ban KTNS)
7 73/CV-ĐĐHĐND 18/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quy định của BTV Tỉnh ủy về bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật
8 525/GM-HĐND 17/11/2022 Giấy mời họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X (Ban VHXH)
9 522/GM-HĐND 17/11/2022 Giấy mời về việc mời tham dự kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
10 148/VP-HCTCQT 17/11/2022 V/v cung cấp thông tin đóng góp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023
11 523/HĐND-VP 17/11/2022 V/v mời dự kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (mời Bí thư Tỉnh uỷ)
12 515/KH-HĐND 16/11/2022 Kế hoạch tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
13 516/HĐND-KTNS 16/11/2022 V/v kiến nghị rà soát lại quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng
14 517/HĐND-VP 16/11/2022 V/v tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực QLNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15 518/HĐND-VP 16/11/2022 V/v tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16 513/HĐND-VP 16/11/2022 V/v đề nghị các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2022
17 514/HĐND-VP 16/11/2022 Về việc phân công thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khóa X
18 146/VP-CTHĐND 15/11/2022 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát hằng năm của Hội đồng nhân dân các cấp
19 512/HĐND-VP 14/11/2022 V/v triệu tập kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
20 508/BC-HĐND 10/11/2022 Báo cáo thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trình tại Kỳ họp chuyên đề Tài chính - Ngân sách, HĐND Tỉnh khoá X)
21 506/HĐND-PC 10/11/2022 V/v giám sát kết quả hoạt động của TAND, VKSND, Cục THADS Tỉnh năm 2022
22 498/KH-HĐND 08/11/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X
23 499/KH-HĐND 08/11/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh, khóa X
24 145/TB-VP 08/11/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại cuộc họp liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khoá X
25 496/HĐND-KTNS 08/11/2022 V/v cho ý kiến xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh
26 505/HĐND-VHXH 08/11/2022 V/v gửi báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
27 500/HĐND-VP 08/11/2022 V/v mời dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/09/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội
28 504/HĐND-VP 08/11/2022 V/v thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an
29 503/HĐND-VP 08/11/2022 V/v tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
30 502/HĐND-VP 08/11/2022 V/v xem xét đặt tên đường theo đề nghị của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
31 501/HĐND-VP 08/11/2022 V/v đề nghị xây dựng và trình dự thảo Nghị quyết
32 144/BC-ĐĐBQH 07/11/2022 Báo cáo kết quả công tác dân nguyện tháng 10 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (từ 01/10/2022 đến 31/10/2022)
33 492/BC-HĐND 07/11/2022 Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2022 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh
34 494/GM-HĐND 07/11/2022 Giấy mời dự họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề về Tài chính - Ngân sách, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
35 493/KH-HĐND 07/11/2022 Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội
36 45/QĐ-VP 07/11/2022 Quyết định về việc phân công ông Lê Đình Huy hướng dẫn tập sự đối với ông Trần Nhựt Linh
37 144/TB-VP 07/11/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022
38 491/HĐND-PC 07/11/2022 V/v cho ý kiến xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh khoá X
39 490/HĐND-KTNS 07/11/2022 V/v cho ý kiến đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết
40 489/HĐND-VP 07/11/2022 V/v thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp
41 497/HĐND-VP 07/11/2022 V/v tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban Dân tộc
42 495/HĐND-VP 07/11/2022 Về việc mời dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
43 486/HĐND-VP 04/11/2022 V/v mời dự Kỳ họp chuyên đề về Tài chính - Ngân sách, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
44 484/HĐND-VP 04/11/2022 V/v thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT
45 485/HĐND-VP 04/11/2022 V/v triệu tập Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
46 481/KH-HĐND 03/11/2022 Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề về “Tài chính - Ngân sách”, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
47 482/TB-HĐND 03/11/2022 Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về Hội nghị chất vấn tình hình quản lý, sử dụng đất công khu vực cửa khẩu biên giới trên địa bàn Tỉnh
48 483/TB-HĐND 03/11/2022 Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về kết quả giám sát hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2025
49 480/HĐND-VP 03/11/2022 V/v báo cáo sự thay đổi tình hình đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tháng 10/2022
50 44/QĐ-VP 02/11/2022 Quyết định về việc tuyển dụng công chức (ông Phạm Minh Tâm)